رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از نیروهای سازمان ملل خواست حزب الله را مهار کنند

اسرائیل از نیروهای پاسدار صلح در لبنان، که در جنوب خاک آن کشور مستقر هستند، خواستار شده برای مهار کردن فتنه گری های حزب الله لبنان، به اقدامات جدی تری دست بزنند. طبق توافقی که بین اسرائیل و لبنان وجود دارد و از تائید سازمان ملل برخوردار شده، حزب الله حق حضور در جنوب لبنان و یا ذخیره کردن اسلحه در آن ناحیه را ندارد.  ولی در سال های اخیر حزب الله آزادانه در جنوب لبنان فعالیت دارد و انبارهای بزرگ اسلحه به صورت زیرزمینی و روی زمینی برپا کرده و ماموران صلح سازمان ملل کوچکترین مزاحمتی برای آن ایجاد نکرده اند.

ژنرال گادی ایزنکوت رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، در دیداری که با فرمانده نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در جنوب لبنان داشت، از او خواستار گردید که برای مهار کردن حزب الله اقدامات جدی به عمل آید.

آگاهان امور می گویند که افراد مسلح حزب الله لبنان، علنا سربازان سازمان ملل را مورد تهدید جانی قرار می دهند و از این رو آن سربازان حاضر نیستند علیه قانون شکنی های حزب الله به اقدامی بپردازند.

به گزارش منابع خبری اسرائیلی، رئیس ستاد در دیدار با فرمانده یونیفیل، قاطعانه از او خواستار شد جلوی ادامه این وضع را بگیرد و در اجرای مفاد قطعنامنه شورای امنیت که حضور حزب الله و فعالیت جنگی آن را در جنوب لبنان ممنوع می سازد، کوشا باشد.

در ده سال اخیر آرامش نسبی در مرزهای اسرائیل و لبنان برقرار بوده، ولی همیشه این آرامش با تنش همراه بوده و حزب الله همچنان به تهدیدهای جنگی علیه اسرائیل ادامه داده است.

حسن نصرالله در آخرین نطق خود دوباره اسرائیل را یک کشور ضعیف و دارای یک ارتش ناتوان خواند و دوباره ادعا کرد که اسرائیل همانند تار عنکبوت، موجودیتی بسیار اسیب پذیر است که حزب الله لبنان می تواند بر آن پیروز شود.

نصرالله این سخنان را از پناهگاه خود بیان داشت که در ده سال اخیر در آن جا پناه گرفته و از بیم ضربات اسرائیلی جرات بیرون آمدن ندارد.