رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل: برای رویارویی با همه خطرات آمادگی داریم، ولی راهکارهای تازه نیاز است

رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، ژنرال آویو کوخاوی در سخنرانی در آئین اعطای سردوشی به فارغ التحصیلان دانشکده افسری، از خطراتی سخن گفت که اسرائیل و امنیت آن را تهدید می کند.

ژنرال کوخاوی گفت که ارتش اسرائیل خود را برای رویارویی با هرگونه تعرضی آماده ساخته است و به هرگونه حمله‌ای با قاطعیت پاسخ خواهد گفت.

رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفت که این کشور برای دفاع از خود در برابر انواع موشک های دشمن، امکانات متعددی در اخیتار دارد و شبکه های ضد موشکی اسرائیل، از سیستم موسوم به ختس شالوش (پیکان سه) تا سیستم میان پایه ای به نام قلاده داوود و گنبد آهنین، یک سیستم دیگر ضد موشکی نیز دارد ولی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، باید راهکارهای تازه ای نیز در پیش گرفته شود.

ژنرال کوخاوی بخشی از سخنرانی خود را به وضع داخلی ارتش اسرائیل اختصاص داد و از این که دختران و پسران شایسته ای دوره های تخصصی ارتش را با موفقیت سپری می کنند و در دفاع از مرزهای کشور و امنیت آن نقش مهمی دارند ابراز خرسندی کرد.

یکی از واحدهایی که در آئین روز گذشته (پنجشنبه) به دریافت سردوشی نائل گردید، واحد مرزبانی سایبری می‌باشد که شبانه روز مرزهای کشور را رصد می کند تا کسی داخل خاک اسرائیل نشود. این واحد به ویژه در طول نوار غزه و مرزهای اسرائیل با لبنان و سوریه فعال است. اکثر رصدگران این واحد دختران سرباز هستند و تکاوران اسرائیلی نیز در این واحد آماده اند تا اگر دشمن قصد رخنه کردن از مرز را داشت وارد عملیات شوند.

ژنرال کوخاوی گفت که ارتش اسرائیل همچنان به کوشش گسترده ادامه می دهد که دختران بیشتری در ارتش بتوانند به مقامات بالا برسند و وظایف حساس تری را انجام دهند. او بی آن که از روحانیون نظامی نام برد، گفت که هر کس در ارتش باید در چارچوب وظائف خود عمل کند و تنها نهادی که حق دستور دادن دارد، فرماندهان مستقیم ارتش و ستاد کل هستند.

اشاره رئیس ستاد به روحانیون ارتشی است که با حضور دختران در ارتش مخالفت می ورزند و همچنین برخی از آنان می کوشند به سربازان تلقین کنند که نباید به همه دستورات فرماندهان که مخالف با باور دینی و یا عِرق ملی آنان باشد، گردن نهند. رئیس ستاد چنین دخالتی را از جانب روحانیون تحمل نمی کند.