رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل به طور ناگهانی رهسپار آمریکا شد. سوریه و رژیم ایران دو موضوع اصلی می باشد

در همان حال که سران اسرائیل تقریبا هر روز هشدار می دهند که این کشور استقرار سپاه قدس و نیروهای وابسته به رژیم ایران در خاک سوریه را تحمل نخواهد کرد، خبر رسید که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل ژنرال گادی آیزنکوت به طور ناگهانی رهسپار ایالات متحده شده است.

آگاهان می گویند که این سفر به آخرین رویدادهای جنگ در سوریه نیز مربوط می شود که به موجب آن، ارتش بشار اسد در سرکوب اوپوزیسیون  در آخرین بخش از خاک سوریه به دستاوردهای زیاد رسیده و موجب گردیده که ده ها هزار نفر از مسلمانان اهل تسنن در جنوب سوریه فراری شوند. این افراد در مرزهای اردن و اسرائیل چادر زده اند و خواهان ورود به این دو کشور هستند. ولی دولت های اورشلیم و عَمّان به مخالفت خود ادامه می دهند.

آگاهان می گویند: تردیدی نیست که موضوع اصلی گفتگوهای ژنرال گادی آیزنکوت با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ایالات متحده، اوضاع سوریه خواهد بود، ولی سهم حکومت ایران در این جنگ و نقش روسیه نیز مورد رایزنی قرار خواهد گرفت.

ایجاد هماهنگی نظامی بین اسرائیل و ایالات متحده، به مواردی که به جنگ سوریه و فتنه گری های نظامی حکومت ایران در منطقه مربوط می شود، موضوع اصلی گفتگوها را تشکیل خواهد داد.

صدها تن از اهالی دَرعا که از شهر خود فراری شده و به نزدیکی مرز اسرائیل رسیده اند، روز گذشته (پنجشنبه) در کنار مرز اسرائیل به راه پیمایی پرداختند و به طرفداری از اسرائیل و علیه رژیم بشار اسد شعار می دادند.

اسرائیل امروز (آدینه) صدها تن آذوقه و مایحتاج عمومی را برای رساندن به آوارگان، به داخل سوریه منتقل ساخت.

اسرائیل در سال های اخیر بیش از سه هزار تن از زخمی های جنگ در سوریه را در بیمارستان های خود درمان کرده و مقادیر زیادی آذوقه در اختیار اهالی مرزی سوریه قرار داده، ولی از دخالت مستقیم در آن جنگ دوری جسته است.