رئیس ستاد کل ارتش در دیدار با رهبران جامعه دروزی ها، آن ها را بخشی از ملت این کشور خواند

رهبران دروزی اسرائیل از رئیس ستاد کل ارتش قدردانی می کنند

کوتاه مدتی پس از آن که رهبران جامعه دروزی ها در اسرائیل به اعتراض گسترده ای علیه قانون ملیت دست زدند، و این شکایت را مطرح ساختند که چنین قانونی اقلیت های قومی و دینی و به ویژه دروزی ها را مورد تبعیض قرار می دهد، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل ژنرال گادی آیزنکوت به دیدار رهبران دینی دروزی ها رفت و با آنان سخن گفت.

اعراب دروزی که دارای عقاید دینی مستقل می باشند، همیشه به اسرائیل وفادار بوده و جوانان آن در ارتش خدمت می کنند.

ژنرال آیزنکوت از دو شهرک دروزی نشین در شمال اسرائیل به نام های جولیس و شِبلی دیدن کرد و در ملاقات با رهبران دروزی به آنان گفت که در طول هفتاد سال اخیر، دروزی ها همیشه بخش جدایی ناپذیری از جمعیت اسرائیل و امنیت این کشور بوده اند.

رئیس ستاد گفت که هر دو طرف باید به این همکاری هفتاد ساله با غروز و افتخار بنگرند و در راه تحکیم این رشته های دوستی و همکاری و همزیستی بکوشند. ژنرال آیزنکوت گفت که اکنون باید به هفتاد سال آینده نظر دوخت که همچنان دربرگیرند تفاهم و همکاری و دوستی باشد. ژنرال آیزنکوت گفت که ادامه این همکاری ها یک تعهد دوجانبه و فراگیر است.

سربازان و افسران دروزی که در ارتش اسرائیل خدمت می کنند، همیشه جزو بهترین گروه ها بوده اند. ولی پس از تصویب قانون ملیت، شماری از افسران نیروی ذخیره از میان دروزی ها به عنوان ابراز ناخرسندی، گفتند که ممکن است از خدمت ارتش کنار بروند. آن ها می گویند که در قانون ملیت از لزوم تساوی حقوق بین همه گروه های کشور سخن نرفته و این در حالی که در منشور استقلال اسرائیل این امر مورد تاکید قرار گرفته است – ولی این منشور، حکم قانون ندارد.