رئیس سرویس امنیتی ایالات متحده (سی‌آی‌اِی): مردم ایران نه تنها از وضع اقتصادی ناراضی هستند، بلکه از رژیم ملایان نیز بریده اند

مایک پُمپِئو رئیس سی ای ای در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در واشنگتن گفت: ادعاهای دادستان کل قوه قضائیه ایران در مورد نقش ایالات متحده در به راه انداختن تظاهرات مردمی در ایران بی اعتبار است.

پٌمپِئو گفت: این خود مردم ایران هستند که از وضع اقتصادی ناراضیند و نشان داده اند که از رژیم ملایان بریده اند.

رئیس سی آی ای، حکومت کنونی ایران را “رژیم واپَسگِرا” نامید و تاکید کرد که مردم ایران از این رژیم بریده اند. او افزوده گفت: «رژیم گوش های خود را بروی شنیدن خواسته های برحق مردم ایران بسته است».

یادآوری می شود: تا کنون هیچ یک از سران رژیم ایران اذعان نکرده است که خواسته های مطرح شده در شعارهای مردم ایران، برحق است. بلکه کوشیده اند این تظاهرات و اعتراض های مردمی را به کشورهای خارجی نسبت دهند.

رژیم، از جمله اسرائیل را به رهبری تظاهرات متهم ساخت و در کنار آن، ایالات متحده و عربستان سعودی و حتی فردی را به نام “مایکل” مسوول دانسته است.

رئیس سی آی ای گفت: چنین شیوه ای، غلط است – و افزوده گفت: «خود مردم ایران بودند که این اقدامات اعتراضی را آغاز کردند. آن ها بودند این تظاهرات را به وجود آوردند و به اعتراض ها ادامه دادند. مردم ایران هستند که خواهان شرائط زندگی بهتری می باشند و می خواهند خود را از قید رژیم ملایان رها سازند».

ارزیابی رئیس سی آی ای از عاقبت تظاهرات مردمی در ایران نیز قابل توجه است: از مایک پُمپِئو پرسیده شد که آیا از دیدگاه او اعتراض های مردمی در ایران فرو کش می کند و یا آن که به یک نقطه عطف نزدیک می شود؟

مایک پمپئو در پاسخ گفت: «مشکل می توان یک ارزیابی موثق ارائه داد. این موج اعتراضات با تظاهرات تابستان ۸۸ (که بر سر تقلب در اعلام نتایج انتخابات بود) و تظاهرات سال ۷۸ (که دانشجویان به راه انداختند) تفاوت دارد. این بار عامه مردم هستند که به خیابان ها آمده اند.

رئیس سی آی ای در پاسخ به این پرسش که چرا مردم ایران به اعتراض های خیابانی روی آوردند، گفت: «مردم ایران دیدند که روحانی و ظریف در اجرای وعده های خود شکست خورده اند. آن ها نتوانستند به قول های خود برای بهبود وضع اقتصادی مردم پس از امضای برجام، عمل کنند. از وعده هایی چون ایجاد شغل و کاهش بیکاری، رفع مشکلات کسب، و در دسترس گذاشتن مواد غذایی برای مردم خبری نشد و این اتفاق نیافتاد».

پُمپِئو گفت: آن چه از نظر سی ای ای روشن است این است که مشکلات اقصتادی ایران همچنان زیاد است، بیکاری همچنان بسیار بالاست و به وعده هایی که به مردم ایران داده شده بود عمل نشده و همین باعث شده که مردم به خیابان ها بیایند.