رئیس فدراسیون جودو در ایران ادعا می کند که اتهامات فدراسیون جهانی در علت تعلیق ایران دروغ است 

آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو ایران

آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو ایران در ارتباط با تعلیق جودوی ایران توسط  فدراسیون جهانی جودو به علت تحت فشار قراردان سعید ملایی، جودوکای ایرانی، ، توسط مقامات حکومتی و فدراسیون جودوی ایران  در ممانعت از مسابقه با ورزشکار اسرائیلی گفت : تصمیم تعلیق جودوی ایران بسیار عجولانه و ناعادلانه انجام شد و سناریوی از پیش تعیین شده بود و متأسفانه ورزشکار ما هم وارد این موضوع شد و در نهایت با ایمیلی که امروز دریافت کردیم، مطلع شدیم تعلیق انجام شده است.

آرش میراسماعیلی گفت: سیزدهم سپتامبر تصمیم فدراسیون جهانی جودو را از طریق ایمیلی دریافت کردیم که در آن اعلام شده بود، پنج نفر را برای کمیته انضباطی به منظور بررسی موضوع ایران منصوب کردند و از من خواسته بودند گزارشی را ارائه کنم که دفاع ایران به چه صورت خواهد بود.

سعید ملایی، جودکار ایرانی است که ۲۷ روز پیش در بازی‌های قهرمانی جهان در توکیو به‌ منظور روبه‌رو نشدن با حریف اسرائیلی، با فشار نیروهای حکومتی و فدراسیون جودوی ایران اجبارا تن به شکست داد. ملایی پس از مسابقات از ژاپن به آلمان رفت و گفت دیگر قصد بازگشت به ایران ندارد.