رئیس موساد: در برابر “محور شرارت” که رژیم ایران در منطقه برپا کرده، امیرنشین ها “حیاط خلوت” اسرائیل هستند

رئیس موساد (سرویس امنیت خارجی اسرائیل) در مصاحبه ای با صراحت گفت که امیرنشین های عرب حوزه خلیج فارس می توانند “حیاط خلوت” اسرائیل در رویارویی با زیاده طلبی ها و تعرضات حکومت اسلامی ایران باشد که نه تنها اسرائیل را به نابودی تهدید می کند، بلکه به امیرنشین های عرب نیز چشم طمع دوخته و خواهان برانداختن حکومت های کنونی و برپایی یک قدرت بزرگ منطقه ای می باشد.

یوسی کوهن رئیس موساد که به پرسش های خبرنگار شبکه تلویزیون ملی اسرائیل (کانال یازده) پاسخ می گفت، در دنباله سخنانش افزود که عادی سازی روابط با بحرین و امارات عربی متحده قواعد بازی در خاورمیانه را به کلی دگرگون می سازد و امکانات دفاعی بسیار گسترده تری در اختیار اسرائیل قرار می دهد.

رئیس موساد، که ساعاتی پیش از امضای پیمان های دوستی و همکاری بین اسرائیل و بحرین سخن می گفت، ابراز اطمینان کرد که به زودی کشورهای بیشتری به این روند صلح خواهند پیوست و انزوای رژیم ایران بیش و بیشتر خواهد شد.

یوسی کوهن گفت: «اکنون مدت های مدید است که حکومت ایران با ایجاد یک “محور شرارت” می کوشد بر کشورهای منطقه مسلط گردد و به اسرائیل آسیب برساند، ولی اکنون ما می کوشیم از طریق برقراری روابط با کشورهای عربی که در همسایگی رژیم ایران قرار دارند، یک “محور ضد شرارت” به وجود آوریم و خود را به “حیاط خلوت” مرزهای ایران برسانیم».

اشاره رئیس موساد به این واقعیت بود که حکومت اسلامی ایران، دو سال پس از آن که قدرت را به دست گرفت، گروهی را به نام “حزب الله لبنان” به وجود آورد. این گروه طی سال ها چند میلیارد دلار از رژیم ایران پول دریافت کرد و به حدود یکصد هزار موشک و راکت و خمپاره در اختیار گرفت و اسرائیل را به جنگ موشکی تهدید می کند. لبنان در همسایگی اسرائیل قرار دارد و رژیم ایران در آرزوی انهدام اسرائیل، آن کشور را “حیاط خلوت” خود تلقی می کند.

علاوه بر این، رژیم ایران به سازمان های ترور فلسطینی پول و اسلحه می رساند و اکنون حدود سه سال است می کوشد در سوریه حضور نظامی داشته باشد و از آن کشور، خاک اسرائیل را مورد تعرض قرار دهد.

رئیس موساد گفت که دوستی و همکاری با همسایگان ایران، می تواند مفاهیم عمیق نظامی و دفاعی نیز داشته باشد و این را رژیم ایران باید درک کند.

بسیاری از تحلیلگران بر این گمان هستند که ترس از تهدیدهای رژیم ایران و همچنین ضعف نظامی آن ها از جمله عواملی بوده که امیرنشین ها را به صلح با اسرائیل نزدیک کرده است.

با توجه به آن که عربستان سعودی به هواپیماهای اسرائیلی اجازه پرواز مستقیم به سوی امیرنشین ها را می دهد، و همچنین امیرنشین ها با اسرائیل همکاری های نظامی و اطلاعاتی نیز برقرار می کنند، اگر جنگی درگیرد، دسترسی اسرائیل به امکانات تهاجمی بسیار آسان تر خواهد شد.