رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر حکومت ایران به اروپا هشدار داد:  « اگر اروپا سهمش را در مبارزه با مواد مخدر نپردازد باید مواد مخدر را گرمی در کشورش جمع کند »

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر حکومت ایران به اروپا هشدار داد:  « اگر اروپا سهمش را در مبارزه با مواد مخدر نپردازد باید مواد مخدر را گرمی در کشورش جمع کند »

زاهدیان،  در واکنش به عدم مداخله غرب در مبارزه با مواد مخدر، گفت: اروپا باید سهمش را در مبارزه با مواد مخدر بپردازد و چنانچه مداخله ای در حمایت و پشتیبانی از نیروها و کشورهایی که در خط مقدم مبارزه هستند، نداشته باشد، حتماً باید مواد مخدر را در کشورش به صورت گرمی جمع کند که کاری بسیار سخت و غیر ممکن است و جمیعت آن ها آسیب پذیر خواهد بود.

پاسدار اسکندر مؤمنی، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدرحکومت ایران گفت: بارها به اروپایی‌ها اعلام کرده‌ایم که آنها باید سهم و مسئولیت خود را در امر مبارزه با مواد مخدر بپذیرند؛ البته با توجه به شرایط تحریمی بوجود آمده شاید دیگر نتوانیم به مانند گذشته از قاچاق مواد مخدر به اروپا جلوگیری کنیم

وی افزود: ایران  خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است و نیاز به  حمایت‌های جدی و ارسال تجهیزات مدرن  از سوی اروپا برای مقابله با قاچاق مواد مخدر داریم.

سازمان ملل متحد  همیشه از افغانستان به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک و هرویین در جهان یاد می‌کند و ایران به دلیل همسایگی با افغانستان همواره در مسیر انتقال مواد مخدر، به‌ویژه تریاک و هرویین، به غرب و اروپا قرار داشته است، اما ایران تنها بخشی از ترانزیت  انتقال مواد مخدر به جهان نیست؛ مقدار قابل توجهی از این مواد هم در خود کشور فروخته و مصرف می‌شود بر اساس  گزارش‌های رسمی، از ایران،  مصرف مواد مخدر و روان‌گردان در مدارس و دبیرستان‌های آن به شدت  رواج دارد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی باعث آسیب به توان ایران در مقابله با ترانزیت مواد مخدر، تروریسم وهجوم پناهجویان و در نتیجه ازدست رفتن بخشی از امنیت اتحادیه اروپا می‌شود.
آگاهان می گویند نزدیک به سه میلیون ایرانی مرتب مواد مخدر مصرف می‌کنند و افغانستان هم با سه میلیون معتاد دست به گریبان است.