رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: «تخلف در زندان اوین محرز است؛ حتماً باید با این خاطیان برخورد شود»

آخوند حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در خصوص فیلم‌های منتشر شده از دوربین‌های هک شده زندان اوین گفت: «فیلم‌های انتشار یافته از داخل زندان اوین بسیار تلخ و ناگوار است و ما قبل از اینکه این بازرسی را از این زندان انجام دهیم فیلم‌ها را با دقت در کمیسیون مورد بازبینی قرار دادیم».

شجاعی، در خصوص بازدید دیروز (یکشنبه) اعضای این کمیسیون از زندان اوین گفت: «در جلسه‌ای که در زندان اوین تشکیل شد ما این فیلم‌ها را با حضور مسئولینی از قوه قضائیه و سازمان امور زندان‌ها مجدداً مورد بازبینی قرار دادیم و بازرسی از بند‌های زندان‌ها داشتیم».

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: «این فیلم‌ها در طی چند سال اخیر توسط دوربین‌های زندان اوین ضبط شده بود و متأسفانه از آرشیو این مجموعه خارج شده است و این فیلم‌ها مربوط به سال ۹۵ تا ۹۹ است».

شجاعی ادامه داد: «تخلف در زندان اوین محرز است و ما به این جمع بندی رسیدیم که خاطیانی در این پرونده وجود دارند و حتماً باید با این خاطیان برخورد شود».

وی گفت: «به نظر ما بررسی‌ای که انجام دادیم برخی از ترک فعل‌ها هم متوجه برخی از مسئولین سازمان امور زندان‌ها و مدیران میانی است. به نظر ما ترک فعل‌هایی انجام دادند و جمع بندی کمیسیون این است که باید با این مسئولین هم برخورد شود و باید یا استعفاء دهند یا برکنار شوند».

این آخوند حکومتی گفت: «در مورد برخی از این فیلم‌ها که تخلفاتی رخ داده و متأسفانه کرامت انسانی نادیده گرفته شده، در گذشته برخورد‌های لازم صورت پذیرفته بوده و مسئولین مربوطه در همان زمان متوجه این موضوع شدند و همان موقع متخلفین و خاطیان به مراجع مربوطه معرفی شدند و برخورد لازم در همان ایام صورت پذیرفته است. اما برخی از موارد هم وجود داشت که متأسفانه از دید مسئولین پنهان مانده بود و با انتشار این فیلم‌ها اکنون مشخص شده است و ما این‌ها در زمره ترک فعل‌ها می‌دانیم».

این آخوند حکومتی با ماله کشی بر روی نقض گسترده و دامنه دار حقوق زندانیان که از ابتدای عمر جمهوری اسلامی تا کنون وجود داشته و چیز تازه ای نیست، گفت: «با بازرسی‌ای که ما انجام دادیم و با زندانیان مختلفی در بند‌های مختلف از جمله بند‌های عمومی، امنیتی و همچنین زنان زندانی صحبت کردیم آنچه مسلم است تضییع کرامت انسانی یک پدیده گسترده در زندان اوین یا زندان‌های جمهوری اسلامی ایران نیست».

این آخوند افزود: «آنچه که دشمنان ما امروز تبلیغ می‌کنند که اراده‌ای در نظام برای تضییع کرامت انسانی و حقوق زندانیان وجود دارد، این قطعاً خطاست».

شجاعی ادعا کرد: «پرونده زندان اوین در باره این مورد هنوز باز است و ما از مسئولین مربوطه به کمیسیون اصل ۹۰ دعوت خواهیم کرد و ان شاء الله گزارش که تهیه شد و به تصویب کمیسیون رسید خدمت مردم عزیز ارائه خواهیم داد».

وضعیت بد زندان‌های ایران و نقض گسترده حقوق زندانیان، همواره در گزارش‌ سازمان‌های حقوق بشری و شکایاتی که از زندان‌ها می رسید، بازتاب داشته و مورد تاکید قرار گرفته است و مسؤولان رژیم نمی توانند ادعا کنند که پیش از این، از داخل زندان‌ها خبر نداشته‌اند. حتی اگر این‌‌گونه هم می‌بود و بی خبر بودند، باز هم چیزی از گناه و تقصیر آنان نمی‌کاهد، چرا که برای باخبر شدن از وضعیت فجیع داخل زندان اوین و سایر زندان‌های ایران، کافی بود پیش از هک شدن دوربین ها و انتشار فیلم های داخل زندان که آنان را مجبور به واکنش کند، با بازرسی‌های گسترده و منصفانه، جلوی چنین وضعیت فاجعه باری را بگیرند.