رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس رژیم: در قانون اساسی حکومت ،  ولی فقیه شخص اول مملکت و بقیه زیر دست او هستند

مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در هشدار اختیارات رییس جمهوری در ایران به مردم گفت: «در قانون اساسی ولی فقیه شخص اول مملکت و فصل‌الخطاب است و  رئیس جمهوری در ایران کمک خلبان ولی فقیه است، خلبان رهبری است که فصل الخطاب است

وی در ادامه افزود: ولی  گسترده‌ترین حیطه مدیریتی را رئیس جمهور دارد. در مقام مثال رهبری مانند خلبان و رئیس جمهوری مانند کمک خلبان است و کمک خلبان نباید تعارض عملی نسبت به خلبان داشته باشد.

آخوند پاسدار ذوالنوری گفت: کلید اصلی و محور اساسی جبهه مقابل در انتخابات پیش رو مسئله مذاکره است. هم از طریق تطمیع ملت به مذاکره و هم از طریق تهدید به جنگ، جریانات به دنبال مطرح کردن مجدد موضوع مذاکره هستند. در صورتی جبهه انقلاب پیروز می‌شود که وحدت حاصل بشود.

وی افزود: ما در صورتی که به گزینه نمره ۱۰۰ بچسبیم که اقبال ندارد به صفر سقوط می‌کنیم. پس باید سراغ نمره بعدی برویم و شاید برخی علایق‌مان را هم باید کنار بگذاریم.»

یادآور می شود: محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین حکومت گفته بود که رییس جمهور در ایران تدارکاتچی بیش نیست .