رادیو پیام اسرائیل: در تهران چند باند مافیایی برای دزدیدن واکسنی که قرار است به ایران برسد، برپا شده است

منابع خبری در تهران به رادیو پیام اسرائیل گفتند که از هم اکنون گروه هایی در ایران گرد آمدند که هدفشان دست یابی به واکسن ضد کورونا و فروش آن در بازار سیاه است.

یکی از عللی که زمینه را برای فعالیت این باند مافیایی هموار می سازد، این ارزیابی است که شمار واکسن هایی که به ایران وارد شود، در مرحله نخست بسیار ناچیز خواهد بود و تقاضا برای تزریق آن صدها برابر ارزیابی شده و این موجب ایجاد بازار سیاه می شود.

در این خبر آمده است که بیم آن میرود که پس از ورود نخستین محموله واکسن به ایران، هزاران بسته آن، از همان مرحله فرودگاه ناپدید شود و گروه هایی مافیایی که از همکاری سپاه پاسداران و مقامات فرودگاه برخوردار هستند، محموله هایی را همراه با سردخانه آن، بدزدند و در اختیار خود بگیرند.

مدیریت فرودگاه تهران به دست سپاه پاسداران است و همکاری از جانب این نهاد، موفقیت باند مافیایی را در ربودن محموله ها هموار می سازد.

در تهران و دیگر شهرهای بزرگ، که افرادی دارای امکانات مالی خوب نیز زندگی می کنند، واکسن قاچاق می تواند بازار بسیار خوبی داشته باشد و سودهای کلانی نصیب مافیا کند.

افراد این گروه ها در احتکار دارو تجربه کافی اندوخته اند تا بتوانند بازار سیاه واکسن ضد کورونا را رونق بخشند.

با آن که هنوز مشخص نیست که نخستین محموله ها واکسن چه هنگام و از کدام کشور به ایران خواهد رسید، گروه های مافیایی با شماری از مسئولان بیمارستان های دولتی و خصوصی توافق کرده اند که در ازای تزریق واکسن به خریداران، در این سود کلان سهیم باشند.

بررسی میزان درستی این اطلاعات هنوز امکان پذیر نیست ولی با توجه به بازار سیاه فروش دارو، می تواند کاملا موثق باشد.

منابع خبری به رادیو پیام اسرائیل گفتند که هم اکنون نیز بازار سیاه برای موادی که ادعا می شود داروی درمان کورونا می باشد، در ابعاد گسترده در تهران و چند شهر دیگر زواج دارد. با آن که در هیچ کشور دنیا هنوز دارویی برای درمان بیماری کووید ۱۹ ساخته نشده، گروهی از باندهای مافیایی با همکاری برخی پزشکان، داروهایی را که از چین یا روسیه وارد کرده اند، به عنوان داروی درمان کووید معرفی می کنند که هیچ اثر شفابخشی ندارد و در اکثر موارد به مرگ بیمار می انجامد.