“راهیان نور” در تلاش مذهبی علیه اهل تسنن، آئین های “عید غدیر خم” را به نواحی سنی نشین می کشاند

حکومت ایران قصد دارد اجرای مراسم دینی اهل تشییع را به نواحی سنی نشین ایران بکشاند، تا به گفته خود، به آنان نشان دهد که تا چه حد مذهب شیعه را از مذاهب دیگر اسلامی برتر می داند.

پاسدار  یعقوب سلیمانی سرپرست نهاد تبلیغات دینی به نام “راهیان نور”، در این رابطه گفت: «نمایش های دینی موسوم به بازسازی و نمایش میدانی واقعه غدیر خم، که یک آئین کاملا شیعه است، امسال به مدت یک هفته برای اولین بار در مناطقی نیز که مسلمانان اهل تسنن در آن جا زندگی می کنند، برای تماشای مردم به نمایش گذاشته می شود.

پاسدار سلیمانی در توجیه این اقدام تحریک آمیز نسبت به باورمندان سنی، گفت: «هدف ما گسترش ولایتمداری و آشنایی با ولایت فقیه است».

یادآوری می شود که به باور اهل تشییع، حضرت پیامبر در نزدیکی چشمه خم، در برابر چشمان مردمانی که در آن جا گرد آمده بودند، دست به شانه حضرت علی گذاشت و عملا او را به عنوان جانشین خود معرفی کرد. اهل تسنن این باور اهل تشییع را رد می کنند و می گویند که چنین امری رخ نداده است.

فرمانده قرارگاه موسوم به راهیان نور در سپاه پاسداران، در دنباله استدلال های خود افزود: مراسم بازسازی و نمایش میدانی واقعه غدیر خم در ۱۳۹ نقطه از کشور برگزار می شود که بیشترین این نقاط متعلق به مردم اهل تسنن به هدف آشنایی مردم اهل تسنن با رهبری ولایت فقیه و چگونگی انتخاب حضرت علی در مقام پیامبر است .

.وی افزود: همانطور که رهبری گفتند امر غدیر تنها مساله شیعیان نیست بلکه مساله اهل تسنن نیز هست.بیشترین هدف ما اشنایی مردم اهل سنت با این روز است .

وی گفت: بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد هزینه های برگزاری این واقعه عظیم تاریخی از دفتر رهبری علی خامنه ای ، کمک های مردمی، موسسات مردم نهاد، هیات های مذهبی اند که هم به صورت نقدی و هم به صورت امکانات است.

2 دیدگاه‌

  1. من بعنوان یک شیعه واقعی حقیقی نه مجوس واقعا ازاین حرکات تفرقه انگیز وتحمیل ایده نگران ومتاسفم ,,,اسلام این رفتارهارا تقبیح میکندروح مولایم حضرت علی ع ازافرادی که برادران اهل تسنن را تحریک وبه سمت وهابیون میکساند متنفراست ..اسلام ومذهب شیعی مخالف تحمیل عقیده مخالف توهین وحرفهای ناسزاست انانکه کمترین توهین به مذاهب دیگر غیراز وهابیت می کنند مشرک وکثیف وموردتنفر وانزجار مولایم علی ع وسالار شهیدان حضرت امام حسین ع میباشند انهااز اسلام بویی نبردند وکافر وملحدهستند اگرچنین بود هرگز هرگز مولایم علی ع یک لحظه ازپانمینشست باهیچ عقل واستدلال منطقی مطابقت نمیکند که حضرت علی ع بنشیند ومثلا بخاطر اسلام اجحاف ورذلی وبیعدالتی وقتل و ظلم ووو ببیند وسکوت گند من امروز بچه نیستم که حرفهای پدرم ودیگران راچشم وگوش بسته بپذیرم انچه عقلم منطقی به من میفهماند قبول مبکنم نه یک کم سواد یا مرحوم پدر لجباز وزورگوی وخرافاتبم ,,,واقعیت اسلام راباید باعقل شنید وباجان ودل قبول کرد وپذیرفت نه داستانسرایی ,,,عده ای باخرافات مردم راازدبن اسلام زده میکنند خیانت میکنند دسمن اسلامند نه دوست اسلام….فکرمیکنند به اسلام لطف میکنند اما مسلمان نیستند ساده لوح وخرافاتیند …امروز سالها اران مسایل گذشته باید اسلام ناب فرامین قران ایات قران را فقط وفقط تفسیر وعمل کرد وبس …نام اشخاص حتی پیامبر دردین هیچ ارجحیتی ندارد اوهم فقط پیام اور بود وبس ..همه ما ادمها دارای یک انبار فاضلابیم که باخود حمل میکنیم وهبچکدام پس بر دیگری ارجح نیستیم برتری نداریم هرانگاه هرانکس که فاقد فا ضلاب وخون وچرک دروجودش شد بیاید تا رضابانکی دربرابرش سجده وزانو بزنداوکسی نیست جز ذات باریتعالی..بزرگان دبن ودانسمندان حاضر وگذشته وخدمتگزاران فقط قابل حرمتند نه پرستش ,,پرستش مختص ذات باریتعالی هست وبس …اسلام وهدف اسلام دراینده رادقیق بسناسیم همه مشکلات حل میسود اسمهانامها شخصیتها وودراعتقادات واسلام تاثیری ندارند,,,اتحاد را درعمل نشان دهبم نه درحرف واراجیف وزیاده گویی ,,,انکس که به عقاید دیگران توهبن میکند باید درملاعام شلاق بخورد تحقیر وخوار وادب شود ,,,همه مابکی هستیم شیعه سنی هبچ توفیری نداردارجحیتی برهم نداریم اما از وهابیت متنفربم چون او هم دیدش چون تندروها کثیف وخودخواهانه ومتکبرانه کاذب هست وعاقبت این اراذل درسوریه وافغانستان وعراق دیدیم افرادی که ازاسلام جز تعصبات زشت وجاهلانه ابدا نمیدانند تندروها ووهابیون دشمنان سرسخت اسلامند وبه دروغ خودرامسلمان مینامند یا انقدرتعصب چرت دروجودشان ریشه دوانده که انها را ساده لوح نادان احمق باراورده که فقط کینه وتهمت وعناد درذهنسان باسد

  2. اگر هرشخصی درجایی تحمیل عقیده کندونه تفهیم عقیده حتما محکوم است. ولی اصل این حرکت ها “گروه های جهادی” هستند که درگرمای بالای پنجاه درجه وتوفان شن و نبود آب آشامیدنی حتی برای وضو ودرشرایطی که دیگران مسئول ترک وظیفه کرده اند به آن جا می روند و خدمت رسانی بی ادعا می کنند. مردم منطقه هم اهل بصیرت هستند واهل شعاررا ازاهل بصیرت جدامی دانند.

Comments are closed.