رایزنی رئیس جمهوری برای تشکیل دولت آینده و مرحله عملی محاکمه نتانیاهو، امروز در اورشلیم آغاز شد

کشور اسرائیل امروز (دوشنبه) صحنه دو رویداد مهم قرار دارد که یکی مشاورات رئیس جمهوری با نمایندگان احزاب مختلف درباره این موضوع است که کدامیک از شخصیت های سیاسی را مامور برپایی کابینه آینده سازد. در کنار این رویداد سیاسی، یک روند مهم دیگر نیز جریان دارد و آن آغاز مرحله حساس محاکمه نخست وزیر بنیامین نتانیاهو به اتهام سوءاستفاده از قدرت و حتی رشوه خواری می باشد. نتانیاهو این اتهامات را قاطعانه رد می کند و گفته می شود که محاکمه او ممکن است بیش از یک سال به درازا بکشد.

پرزیدنت روبی ریولین مقام ریاست جمهوری از بامداد امروز رایزنی های خود را با نمایندگان پارلمانی احزاب مختلف آغاز کرد تا در پایان آن تصمیم بگیرد که کدامیک از شخصیت های سیاسی از بخت بیشتری برای برپایی دولت آینده برخوردار است. آغاز محاکمه نتانیاهو، ممکن است به شانس او آسیب برساند، به ویژه آن که رئیس جمهوری گفته است که در تصمیم خود، موازین معنوی را نیز در نظر می گیرد و فقط به امور فنی توجهی نخواهد داشت.

پرزیدنت ریولین پیشتر نیز گفته بود که مهم نیست کدام شخصیت از حمایت شمار بیشتری از نمایندگان مجلس برخوردار است، بلکه کدامیک می تواند شمار بیشتری از احزاب سیاسی را با خود همراه سازد.

این گونه سخنان پرزیدنت ریولین، طرفداران نتانیاهو و حزب لیکود را نگران ساخته که مبادا پرزیدنت ریولین، ماموریت تشکیل کابینه را به یکی از رقیبان نتانیاهو واگذار کند.

به دنبال همین نگرانی بود که افراد ناشناس، در روزهای اخیر انتقادهای گزنده ای علیه پرزیدنت ریولین در شبکه های اجتماعی قرار دادند که گفته می شود به دستور سران لیکود بوده است.

پیش از آغاز جلسه امروز محاکمه در اورشلیم، صدها نفر با گردهمایی در نزدیکی مقر دادگاه، علیه نتانیاهو به تظاهرات پرداختند و خواهان پایان گرفتن دوران نخست وزیری او شدند. در فاصله کمی از این افراد، طرفداران نتانیاهو تظاهراتی ترتیب داده بودند و اتهامات به او را “توطئه عناصر چپ و ضد اسرائیلی” توصیف کردند.

در حال حاضر به نظر می آید که نه نتانیاهو و نه هیچ یک از رقیبان او از حمایت ۶۱ کرسی برخوردار نیست که بتواند مامور تشکیل کابینه بعدی شود. همچنین حزب یمینا به رهبری نفتالی بنت که هفت کرسی دارد، خواهان به دست گرفتن نخست وزیری است و در این مورد اصرار می ورزد.

نفتالی بنت در حال حضار جنبه شاهین ترازو را دارد و به هریک از دو جبهه که ملحق شود شانس آن را برای تشکیل کابینه بیشتر می کند. ولی هنوز راه درازی در پیش است که یکی از دو جبهه بتواند به این موفقیت دست یابد.

در نشست امروز دادگاه، خانم دادستان نخستین شاهد علیه نتانیاهو را به پشت تریبون دعوت کرد. این فرد به نام ایلان یشوعا، شهادت داد که نتانیاهو با وعده های فریبنده به فردی که صاحبت سامانه خبری واللا میباشد قول پشتیبانی داده بود، به شرط آن که از انتشار گزارش های منفی نسبت به نتانیاهو و خانواده وی خودداری ورزد. اگر این ادعا در دادگاه به اثبات برسد، نوعی رشوه دادن و سوء استفاده از قدرت، از جانب نخست وزیر، تلقی خواهد گردید و با مجازات همراه است.

در مرحله کنونی، دادستان شاهدان خود را یک به یک به دادگاه می آورد تا اتهامات علیه نتانیاهو و شرکای او را مطرح سازند و مورد بازجویی متقابل وکیلان مدافع قرار گیرند. در مرحله بعدی، وکیلان مدافع هستند که شاهدان خود را دعوت می کنند. هر یک از این مراحل ممکن است یک سال یا چند ماه به درازا بکشد.

قضات دادگاه تصمیم گرفته اند برای شتاب بخشیدن به روند قضایی، محاکمه را بدون وقفه، سه روز در هفته ادامه دهند.