رایزنی های رئیس جمهوری اسرائیل با نمایندگان احزاب برای تشکیل کابینه آینده، امروز پایان می گیرد

رایزنی های مقام رئیس جمهوری اسرائیل با نمایندگان احزاب کشور، در مورد برپایی دولت جدید، پس از انتخابات عمومی که هفته پیش برگزار شد، ظهر امروز به پایان می رسد و انتظار می رود که پرزیدنت ریولین در ساعات و یا روزهای آینده، رهبر یکی از دو حزب لیکود و آبی و سفید را مسؤول برپایی دولت جدید سازد.

مقام رئیس جمهوری در این دیدارها از نمایندگان احزاب پرسیده است که چه کسی را برای به دست گرفتن ماموریت تشکیل کابینه آینده توصیه می کنند.

طبیعی است که رئیس جمهوری این وظیفه را به عهده کسی محول می کند که حزب او بیشترین کرسی ها را به دست آورده است. مفهوم این سخن آن است که قاعدتا این ماموریت باید به عهده بنی گانتس نهاده شود، زیرا حزب او، حزب آبی و سفید ۳۳ کرسی به دست آورده و شمار کرسی های لیکود ۳۱ بوده است.

ولی رسم بر آن است که رئیس جمهوری فردی را بر می گزیند که بیشترین امکان را برای برپایی دولت آینده داشته باشد – و به عبارت دیگر احزاب بیشتری او را برای رهبری دولت آینده پیشنهاد کرده باشند. در این راستا، نتانیاهو چند کرسی از گانتس برتری دارد، زیرا از حمایت شمار بیشتری از احزاب برخوردار است. ولی او نیز هنوز به ۶۱ کرسی که حداقل لازم برای برپایی دولت آینده است نمی رسد. تعداد کرسی های طرفدار آبی و سفید حدود ۵۲ کرسی ارزیابی شده است.

حزب ییسرائل بیتینو به رهبری اویگدور لیبرمن که یک تشکل راست گرا محسوب می شود، اعلام داشته که هیچ یک از دو حزب اصلی را توصیه نخواهد کرد. بدین سان، هیچیک از دو حزب قادر به تشکیل کابینه بعدی نخواهد بود.

رویداد دیگر، عقب نشینی یکی از چهار حزب تشکیل دهنده ائتلاف عربی اسرائیل از پشتیبانی از بنی گانتس می باشد. این فهرست پارلمانی که ۱۳ کرسی دارد، از ائتلاف چهار حزب تشکیل شده که یکی از آن ها به نام بَلَد (به مفهوم میهن و زادگاه) گرایش های شدید ضد اسرائیلی دارد و این سرزمین را متعلق به اعراب می داند.

نام رسمی ائتلاف چهار حزب عربی از این قرار است “جبهۀ اسلامی – برای تغییر و گردهم آیی”. این نام می تواند بیانگر گرایش ها و آرمان های این ائتلاف پارلمانی باشد/

در دیدار روز گذشته (یکشنبه) با پرزیدنت ریولین، نمایندگان این فهرست گفتند که بنی گانتس را توصیه می کنند. ولی امروز دبیر حزب در نامه رسمی به رئیس جمهوری، اعلام داشت که حزب بلد حاضر به جانبداری نیست و بدین سان، بنی گانتس از دریافت مسرولیت تشکیل دولت بعدی از دست رئیس جمهوری، دورتر می شود.

محافل حزب آبی و سفید می گویند که گانتس خشنود خواهد بود که رئیس جمهوری این ماموریت را ابتدا به عهده نتانیاهو واگذار کند و از آن جا که وی نخواهد توانست دولت بعدی را برپا سازد، آن گاه نوبت به گانتس خواهد رسید و بخت او برای موفقیت در این ماموریت، بسیار بیشتر خواهد بود.