رای گیری در برخی ایالت های آمریکا آغاز شده، ولی نتایج انتخابات به زودی اعلام نمی شود و بیم آشوب می رود

ساعات سرنوشت ساز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آغاز شده و رای گیری در حوزه های انتخاباتی چندین ایالت آغاز شده و در ساعات آینده همه حوزه ها گشوده خواهد شد و دارندگان حق رای، آراء خود را به صندوق خواهند ریخت. ولی سرنوشت این انتخابات جنجالی، همراه با پایان ساعات رای گیری رقم نخواهد خورد، بلکه ممکن است تعیین نتایج رای گیری چندین روز طول بکشد و حتی به دیوان عالی کشور کشانده شود.

همراه با تعیین سرنوشت رئیس جمهوری در چهار سال پیش رو، آن چه که در معرض آزمون قرار گرفته، میران درستی نظرسنجی هایی است که از چند هفته پیش آغاز گردید و در روزهای اخیر، ساعت به ساعت ادامه یافت.

در اکثر این نظرسنجی ها گفته شده که جو بایدن برنده انتخابات خواهد بود و در برخی دیگر آمده است که رقابت، تنگاتنگ است ولی بسیاری از آشنایان امور نسبت به میزان درستی این نظرسنجی ها ابراز تردید می کنند. زیرا نه تنها چهار سال پیش نادرستی این نظرسنجی عیان گردید، بلکه شیوه رای گیری و انتخاب برنده در ایالات متحده به نحوی است که پیش بینی نتایج را بسیار دشوار و حتی غیرممکن می سازد.

پرزیدنت ترامپ در روزهای اخیر مرتبا گفته است که خود را پیروز می داند و حتی برای ساعتی پس از بسته شدن حوزه های رای گیری، چهارصد نفر مهمان را به کاخ سفید دعوت کرده است که معلوم نیست آیا در آن پیروزی یا شکست خود را اعلام خواهد کرد.

انتظار می رود که ساعتی پس از اعلام نتایج انتخاباتی که از ساعات بعدازظهر امروز به وقت تهران آغاز گردیده، پرزیدنت ترامپ خود را پیروز اعلام کند و در انتظار شمارش آراء کسانی که از طریق پست رای خود را فرستاده اند نماند.

تجربه گذشته نشان داده که معمولا بیش از نیمی از کسانی که از طریق پست رای می دهند، طرفداران سنتی حزب دموکرات هستند و شاید این، یکی از علل مخالفت پرزیدنت ترامپ باشد. ولی علت رسمی که از جانب پرزیدنت ترامپ و یارانش عنوان می شود، آن است که در فرستادن آراء از طریق پست و قرائت آن، امکان تقلب بسیار زیاد است. پرزیدنت ترامپ همیشه نسبت به مطبوعات و شبکه های تلویزیونی در کشور خود ابراز عدم اطمینان کرده و طبیعی است که رای دادن از طریق پست را نیز به نظر تردید بنگرد و این در حالی است که چنین شیوه ای از ده ها سال پیش در ایالات متحده رواج داشته است.

ولی آن چه که سابقه ندارد، درصد بسیار بالای افرادی است که رای خود را از طریق پست فرستاده و یا در حوزه های زود هنگام حاضر شده اند. سابقه نداشته که تقریبا دو سوم از دارندگان حق رای از این شیوه استفاده کنند و این امر سوء ظن پرزیدنت ترامپ و یارانش را افزایش می دهد.