رجزخوانی دوباره شمخانی علیه اسرائیل و وارد آوردن “هزاران میلیارد دلار خسارت به رژیم صهیونیستی “مسخره” تلقی شد

آخرین تهدید سپاهی علی شمخانی علیه اسرائیل که در آن ادعا کرد که اگر اسرائیل بخواهد تاسیسات اتمی رژیم ایران را مورد حمله قرار دهد، ایران خواهد توانست “هزاران میلیارد دلار” به اسرائیل خسارت وارد کند، حتی در شماره های امروز (دوشنبه) برخی رسانه های داخل ایران مورد تمسخر قرار گرفت و در شبکه های اجتماعی نیز “نوعی رجزخوانی دوباره” توصیف گردید.

علی شمخانی دبیر شورایعالی امنیت ملی رژیم در واکنش به هشدارهای اسرائیلی در یک پیام توییتری نوشت که اگر اسرائیل بخواهد تهدید خود را عملی سازد، واکنش انتقام جویانه رژیم ایران با هزاران میلیارد دلار خسارت علیه “رژیم صهیونیستی” همراه خواهد بود.

رئیس ستاد کل ارتش اسرایئل آویو کوخاوی، ماه پیش گفته بود که دولت یک اضافه بودجه پنج میلیارد شکلی (معادل بیش از یک و نیم میلیارد) دلار تصویب کرده تا ارتش با کمک آن بتواند برنامه های خود را در صورت نیاز به ویران سازی تاسیسات هسته ای رژیم ایران، به روز کند.

این اظهارات، هفته پیش دوباره در رسانه های اسرائیلی و جهانی بازتاب یافت و بازتاب گسترده ای داشت، به ویژه آن که اکنون حتی رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتم دست به دامان رسانه های همگانی شده تا رهبران جهان را هشیار کند که خطر اتمی شدن رژیم ایران بسیار جدی است.

سپاهی علی شمخانی نوشت که ضربات انتقام جویانه ایران بسیار دردناک خواهد بود و توصیه کرد که اسرائیل آن یک و نیم میلیارد دلار را صرفه جویی کند تا برای جبران خسارت های ناشی از حملات نظامی ایران علیه “رژیم صهیونیستی” هزینه شود.

شمخانی برای آن که به این هشدار خود بازتاب گسترده تری دهد، متن توییت خود را به زبان های عبری، عربی و انگلیسی نیز منتشر ساخت. ولی در برخی شبکه های اجتماعی اظهارات او نماد راستین رجز خوانی تلقی گردید و گفته شد که او نمی داند رقم “چند هزار میلیارد دلار” خسارتی که او قول داد به اسرائیل وارد خواهد آمد چه مفهوم عملی دارد. گفته شد که شمخانی حتی حساب هم بلد نیست چون رقمی که به عنوان خسارت احتمالی به اسرائیل ذکر کرده، کاملا دور از ذهن است.

یک کاربر نوشته است که افراد سپاهی در ایران، مرتبا از قبل مملکت و مردم می خورند و برای آن که موجودیت خود را توجیه کنند، هز از چند هفته ای زبان به تهدید علیه اسرائیل یا آمریکا می گشایند و به رجز خوانی ادامه می دهند.

امید شمخانی از این تهدید آن است که در صورت حمله اسرائیل، گروه هایی مانند حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی آزادی فلسطین نیز به حملات موشکی و ویرانگر علیه اسرائیل خواهند پرداخت.

اسرائیل از سال ها پیش خود را برای رویارویی با چنین احتمالی نیز آماده ساخته و همزمان قادر است در برابر موشک هایی که از هر چهار سو شلیک شود، واکنش لازم را نشان دهد.