رزمایش بزرگ نیروی هوایی اسرائیل، برای مقابلۀ همزمان با حمله نظامی از جانب ایران، برگزار شد

رزمایش بزرگ نیروی هوایی اسرائیل، برای مقابلۀ همزمان با حمله نظامی از جانب ایران، برگزار شد

در همان حال که بحران جنگی در حوزه خلیج فارس بالا می گیرد، اسرائیل نیز خود را برای رویارویی با هرگونه رویداد احتمالی آماده می سازد. چند روز پس از آن که رزمایش بزرگ واحدهای متنوع در ارتش اسرائیل در نزدیکی مرزهای سوریه و لبنان به پایان رسید و آمادگی ارتش برای مقابله با احتمالات مورد بررسی عملی قرار گرفت، اعلام شد که نیروی هوایی اسرائیل نیز به یک رزمایش بزرگ دست زده و خود را برای رویارویی با احتمالات گوناگون، آماده تر ساخته است.

به گفته منابع آگاه خبری، یکی از هدف های مانور، بررسی شیوه های غلیه یافتن بر سامانه ضد هوایی روسی از نوع اس – ۳۰۰ بود. این سامانه اخیرا در سوریه مستقر گردیده و همچنین یک فروند آن به حکومت ایران فروخته شده که هنوز از امکان عملیاتی شدن آن خبری در دست نیست.

یکی از امیران ارتش که نخواست نامش برده شود، به خبرنگاران گفت که در این رزمایش شیوه مقابلۀ همزمان با حمله از دو کشور و یا چند کشور مورد آزمایش قرار گرفته است. گمان مسؤول امور نظامی و امنیتی اسرائیل بر آن است که حکومت ایران در صدد برآید به حزب الله در شمال، جهاد اسلامی فلسطین در غزه و سپاه قدس در سوریه دستور دهد حملات همزمانی را علیه اسرائیل آغاز کنند و اسرائیل باید در برابر چنین احتمالی آمادگی کامل داشته باشد.

مقام نظامی اسرائیلی تائید کرد که یکی از هدف های آخرین رزمایش نیروی هوایی، غلبه یافتن بر سامانه ضد هوایی اس ۳۰۰ بوده است که یک نسل قبل از است -۴۰۰ می باشد که حکومت ایران ممکن است بزودی درخواست خرید آن را مطرح سازد. کارشناسان اسرائیلی می گویند که ارتش، نیروی هوایی را نیز برای خنثی کردن سامانه ضد هوایی اس -۴۰۰ آماده می سازد.

حکومت ایران ادعا می کند که خود چندین سامانه ضد هوایی با نام های مختلف طراحی و تولید کرده است. ولی معلوم نیست که این سامانه ها تا چه حد ممکن است پیشرفته و موثر باشد. رژیم ایران اعلام کرد که پهپاد آمریکایی با موشک های سامانه موسوم به سوم خرداد هدف قرار گرفته است. ولی با توجه به سرعت کم پهیپادهای اطلاعاتی و بدنه بزرگ آن ها، هدف قرار دادنشان کار دشواری نیست و نمی تواند دلیل پیشرفته بودن سیستم ضد هوایی رژیم ایران تلقی شود.

یکی از طراحان رزمایش نیروی هوایی اسرائیل گفت که از جمله هدف های رزمایش آن بود که هواپیماهای جنگی بتوانند کوتاه مدتی پس از انجام یک ماموریت، دوباره به پرواز درآینده و رهسپار ماموریت بعدی گردند. آگاهان می گویند که ارتش اسرایئل در این زمینه در مقایسه با ارتش های بسیاری از کشورهای دیگر رکوردار محسوب می شود.