رزمایش مشترک سربازان اسرائیل و آمریکا علیه حملات موشکی ایران

در همان حال که خونریزی در سوریه در ابعاد دهشتناک ادامه دارد و فتنه گری های حکومت ایران و تهدیدهای مداوم آن در کانون توجه و اعتراض قرار گرفته، اعلام شد که دو هزار و پانصد سرباز آمریکایی به زودی به اسرائیل می آیند تا در رزمایش مشترکی در کنار سربازان اسرائیل شرکت کنند.

این رزمایش به هدف رویارویی با حملات موشکی دشمن می باشد و نیروی هوایی اسرائیل نقش اصلی را در آن ایفا می کند.

هدف رزمایش، به ویژه بررسی همه احتمالات حملات موشکی از جانب دشمن است. حکومت ایران ادعا کرده که قادر است در یک دقیقه یازده هزار موشک و راکت و خمپاره به سوی اسرائیل شلیک کند. احتمال دارد که منظور فرماندهان سپاه پاسداران، انجام این تعرض، توسط حزب الله لبنان بوده باشد که ادعا می شود دارای بیش از یکصد هزار موشک و راکت است که می تواند آن را به سوی اسرائیل شلیک کند.

دفاع ضد هوایی، یکی از مهمترین زمینه های اقدامات دفاعی اسرائیلی در برابر حکومت ایران است که ادعا می کند به موشک های نقطه زن مجهز می باشد.

اسرائیل دارای سه رشته سامانه های دفاع ضد موشکی می باشد که هر یک قادر است نوع دیگری از موشک های دوربرد، میان برد و کوتاه برد دشمن را شکار کند.

آخرین ازمایش سامانه ضد موشکی ختس شالوش (پیکان ۳) هفته پیش با موفقیت برگزار گردید.

سربازان آمریکایی که در رزمایش اسرائیلی شرکت خواهند کرد، متعلق به نیروهایی هستند که در اروپا مستقر می باشند. در کنار آن ها بیش از دو هزار نفر از سربازان نیروی هوایی اسرائیل در این رزمایش شرکت خواهند کرد.

بخش اعظم رزمایش به صورت کامپیوتری و فضای مجازی برگزار خواهد شد، ولی در مرحله ای از رزمایش، چند موشک واقعی نیز شلیلک خواهید گردید که سامانه های ضد موشکی باید آن ها را سرنگون کنند.