رزمایش نیروی هوایی اسرائیل با شرکت جنگنده های ایالات متحده، یونان و ایتالیا، با موفقیت برگزار شد

فرمانده اسکادران جنگنده های اف ۳۵ در نیروی هوایی اسرائیل گفت که این رزمایش، پیشرفته ترین نوع تمرین جنگی بود که اسرائیل می توانست به کشورهای میهمان ارائه کند

در همان روزهایی که درگیری موشکی از نوار غزه علیه اسرائیل جریان داشت، یک رزمایش بزرگ نیروی هوایی، با شرکت ارتش اسرائیل و نیروهای هوایی ایالات متحده و ایتالیا و یونان در حریم هوایی اسرائیل برگزار شد که در آن قدرت کوبنده هوایی اسرائیل و توان رزمی جنگنده های موسوم به اف ۳۵ به آزمون گذاشته شد و نتایج آن بسیار موفقیت آمیز بود.

در این رزمایش، هفتاد فروند از پیشرفته ترین هواپیماهای نیروهای هوایی اسرائیل، ایالات متحده، ایتالیا و یونان شرکت فعال داشتند و همبستگی و همکاری علیه نیروهای دشمن تمرین گردید و همگان از نتایج آن ابراز خرسندی کردند.

فرمانده اسکادران جنگنده های اف ۳۵ در نیروی هوایی اسرائیل گفت که این رزمایش، پیشرفته ترین نوع تمرین جنگی بود که اسرائیل می توانست به کشورهای میهمان ارائه کند.

در سال های اخیر، نیروهای هوایی اسرائیل و چندین کشور دیگر رزمایش های هوایی مشترک برگزار کرده اند. همچنین نیروی دریای اسرائیل، بارها در رزمایش با ارتش های حوزه دریای مدیترانه و نیروهای کشورهای دیگر شرکت داشته است.

در رزمایش هوایی که دو سال پیش بر فراز خاک اسرائیل برگزار گردید، فرانسه، هند و لهستان نیز شرکت داشتند. ولی از آن جا که این بار نیروی هوایی اسرائیل می خواست تمرین ها را به روی کاربرد جنگنده های رادار گریز اف ۳۵ متمرکز کند، آن کشورها به رزمایش دعوت نشدند.

حکومت اسلامی ایران که دائما تهدید می کند که با حملات موشکی، اسرائیل را ویران خواهد ساخت، دارای شماری جنگنده های قدیمی آمریکایی و یا هواپیماهای ساخت چین و روسیه است که فاقد تکنولوژی پیشرفته ای می باشند که در جنگنده های اسرائیلی نصب شده است.