رسانه های آلمان  از ادامه آزمایش های موشکی رژیم ایران و تلاش برای تولید موشک های پیشرفته تر خبر می دهند

حکومت ایران شمار زیادی از موشک های تولیدی خود را در اختیار حزب الله لبنان و حوثی ها در یمن قرار داده

یک روزنامه آلمانی نوشت: با آن که طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، از حکومت ایران خواسته شده بود که برنامه های موشکی خود، به ویژه موشک های بالستیک را متوقف کند، یک روزنامه آلمانی نوشت که تنها در یک سال اخیر، رژیم ایران دست کم ده آزمایش موشکی جدید انجام داده است.

رژیم ایران ادعا می کند که قطعنامه نامبرده جنبه توصیه داشته و الزام آور نیست. ولی ایالات متحده می گوید که تولید انواع موشک های بالستیک با برد متنوع، در واقعیت به هدف آن است که رژیم ایران بمب اتمی به عنوان کلاهک جنگی موشک ها نصب کند و به تهدید علیه کشورهای دور و نزدیک بپرازد و حتی اکثر کشورهای اروپایی را هدف قرار دهد.

روزنامه آلمانی “وِلت اَم زُنتاگ در گزارش تحلیلی خود نوشت که اطلاعات خود را در مورد ابعاد آزمایش های اتمی در حکومت ایران، از سازمان های جاسوسی عربی به دست آورده است. گرچه رژیم ایران هم اکنون با عربستان و شماری از امیرنشین ها در حال ستیز است، ولی اطلاعاتی که آن سرویس های امنیتی در اختیار رسانه آلمانی قرار داده اند، از جانب منابع دیگر نیز مورد تایید قرار گرفته است.

حکومت ایران شمار زیادی از موشک های تولیدی خود را در اختیار حزب الله لبنان و حوثی ها در یمن قرار داده، که این اقدام نیز خود، نوعی زیرپا گذاشتن قطعنامه شورای امنیت تلقی می شود و از ابعاد اقدامات فتنه گرانۀ حکومت ایران پرده برمی دارد.

رژیم ایران می گوید که هدف آن از تولید موشک های بالستیک ایجاد یک قدرت بازدارنده می باشد، تا دیگران جرات حمله به ایران را نداشته باشند. ولی آگاهان سیاسی می گویند که رژیم ایران، به تقلید از کره شمالی، این نیرو را به وجود می آورد، تا نوعی تضمین برای ادامه قدرت خود و جلوگیری از دخالت نهادهای بین المللی برای حفظ حقوق انسانی در ایران می باشد.