رسانه های اروپایی:احتمال پایان تجارت اروپا با ایران وجود دارد

حفظ برجام برای اروپا در سایه خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم ها علیه جمهوری اسلامی تبدیل به یک چالش بزرگ شده است.

طرح ناظر بر ایجاد یک ابزار ویژه مالی برای ممکن سازی ادامه بازرگانی خارجی با ایران رفته رفته  رنگ می‌بازد.

امکان بازرگانی خارجی با ایران بدون فراهم کردن راهکار ویژه ممکن نیست تحریم های آمریکا و تهدید شرکت ها و کشورهایی که با ایران همکاری اقتصادی دارند به زمینه تجارت با ایران آسیب رسانده است.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای متقاعد کردن ایران به ادامه پایبندی خود به توافق هسته ای از یک ابزار مالی جدید سخن گفتند امکانی که  باید راهکار ویژه معامله با ایران را ممکن ساخته و در عین حال شرکت‌های اروپایی را از گزند مجازات‌های پیش‌بینی شده از سوی آمریکا در امان نگاه دارد.

وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است در نشست خود در بروکسل از جمله درباره ی یافتن راه حلی برای تضمین تجارت با ایران چاره‌جویی کنند.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی که در همین باره منتشر کرده به تلاش‌های اروپا برای تخفیف دامنه فشارهای اقتصادی و مالی برخاسته از تحریم‌ها برای ایران پرداخته است.

این در حالی است که اخبار و گزارش هایی که از سوی رسانه‌ها ظرف هفته‌های گذشته منتشر شده است تصویری متفاوت از این تلاش‌ها و برآیند احتمالی آن ارائه می‌دهد.

یکی از رسانه‌هایی که به موضوع دشواری های اتحادیه اروپا درباره فراهم آوردن شرایط برای بازرگانی پرداخته روزنامه اقتصادی آلمانی‌زبان هندزبلاد است این روزنامه در مقاله ای که درباره تلاش‌های صورت گرفته برای نجات برجام از سوی کشورهای اروپایی منتشر کرده است حتی از احتمال پایان تجارت اروپا با ایران سخن گفته است.