رسانه های اسرائیلی: ارتش، سه طرح را برای حمله به تاسیسات اتمی ایران تدارک می بیند

شماری از رسانه های اسرائیلی خبر دادند که ارتش اسرائیل تدارکات خود را برای احتمال انجام حمله نظامی به هدف نابود کردن تاسیسات اتمی رژیم ایران از سر گرفته است. در ادامه این گزارش آمده است که اسرائیل برای رویارویی با خطرات اتمی ایران، برای سه گزینه خود را آماده می سازد.

با توجه به این که خبر آمادگی ها به طور همزمان در چند رسانه اسرائیلی انتشار یافته، احتمال میرود که منشاء انتشار خبر، نهادهای امنیتی اسرائیل باشند که بدین سان می خواهند به دولت آینده جو بایدن رئیس جمهوری برگزیدۀ ایالات متحده هشدار دهند که اگر بخواهد با رژیم ایران سازش کند و برنامه های اتمی ادامه یابد، اسرائیل به تنهایی دست به اقدام زده و از امنیت مردم خویش دفاع خواهد کرد.

در خبر امروز رسانه های اسرائیلی (آدینه) آمده است که ژنرال آویو کوخاوی رئیس ستاد، به امیران ارتش دستور داده سه طرح نظامی گوناگون برای اجرای حمله احتمالی به تاسیسات اتمی ایران و ویران کردن آن تدوین کنند.

ارتش اسرائیل همیشه برای رویارویی با احتمالات گوناگون،  همیشه سناریوهایی تنظیم می کند و احتمال دارد که این بار نیز هدف همان باشد. ولی انتشار گسترده آن ممکن است به هدف ایجاد قدرت بازدارندگی نظامی انتشار یافته باشد.

روزنامۀ یسرائیل هیوم، اسرائیل امروز، در گزارش خود نوشته است که بنی گانتس وزیر دفاع، به فرمانده کل ارتش دستور داده که به تهیه گزینه های مختلف بپردازد.

یکی دیگر از اقدامات اسرائیل، در آستانه آغاز ریاست جمهوری جو بایدن، برپایی هیاتی به دستور نخست وزیر است که اقدامات او را برای کنار آمدن با رژیم ایران رصد کند تا اسرائیل بتواند بر این روند تاثیر گذار باشد. گفته می شود که ریاست این گروه را یوسی کوهن رئیس سرویس امنیت خارجی اسرائیل (موساد) به عهده دارد و اعضای هیات بزودی رهسپار واشنگتن می شوند تا یک رشته رایزنی های مقدماتی را با مقامات ارشد آن کشور به عمل آورند.