رسانه های عربی: «اسرائیل بر تلاش برای تحکیم سیادت خود در شرق اورشلیم می افزاید»

رسانه های عربی ارزیابی می کند که اسرائیل بر دامنه اقدامات خود در شرق اورشلیم برای جلوگیری از فعالیت های جدایی طلبانه فلسطینیان می افزاید و در این راستا در روزهای اخیر شماری از ساکنانی که به دستور حکومت خودگدردان فلسطینی و سازمان های ترور فلسطینی در آن بخش از پایتخت اسرائیل فعالیت می کنند، می افزاید.

در یک گزارش آمده است که سرویس امنیت داخلی اسرائیل، در روزهای اخیر ۳۲ فلسطینی را در بخش شرقی پایتخت بازداشت کرده است.

یکی از علل آشوب کنونی آن است که حکومت خودگردان به یک کارزار تبلیغاتی گسترده دست زده تا فلسطینیان مقیم شرق اورشلیم را از فروختن خانه ها و زمین های خود به اسرائیلیان خودداری کنند.

حکومت خودگردان قانونی به تصویب رسانده که اگر یک فلسطینی زمین یا خانه خود را به یهودیان بفروشد، مجازات او ممکن است اعدام باشد.

آگاهان می گویند در همان هنگام که حکومت خودگردان، و سازمان های ترور فلسطینی و حامیان آن ها، اسرائیل را به اجرای سیاست آپارتاید متهم می سازند، خودشان فروش خانه یا زمین به اسرائیلیان یا یهودیان را مستحق مجازات مرگ اعلام کرده اند.

اکنون بیش از یک ماه است که یک فلسطینی دارای تابعیت آمریکایی، به نام عِصام عقل، به جرم فورش مِلک به اسرائیلیان، در زندان به سر می برد.

رسانه های فلسطینی می نویسند که اسرائیل در روزهای اخیر برای وارد آوردن فشار بر حکومت خودگردان برای آزادسازی این فرد، چند تن از فعالان فلسطینی را بازداشت کرده که یکی از آن ها فردی به نام عدنان غیث است که حکومت خودگردان، او را به عنوان فرماندار اورشلیم منصوب کرده است.

اسرائیل هرگز املاک یا زمین هایی را که به کسی تعلق دارد مصادره نکرده، بلکه فقط زمینهای دولتی دوران اردنی ها را در اختیار گرفته و از این رو، سازمان های غیرانتفاعی یهودی می کوشند با پیشنهاد کردن قیمت های بسیار خوب، برخی خانه ها و یا املاکی را که فلسطینی ها مایل به فروش آن ها هستند خریداری کنند.

ولی تصویب قانونی در حکومت خودگردان که این گونه معاملات را ممنوع می کند، بسیاری از فلسطینیان را از معامله با اسرائیل باز داشته است.

ماموران امنیتی اسرائیل در هفته های اخیر، در جریان بازداشت فلسطینیانی که برای جلوگیری از فروش املاک به اسرائیلیان فعالیت می کنند، مقادیری نیز اونیفورم نظامی و حتی اسلحه و اعلامیه های ضد اسرائیلی به دست آورده است.

همچنین ده ها هزار شِکِل، پول اسرائیلی، و سکه های طلا یافت شده که احتمال می رود برای تامین هزینه فعالیت های ضد اسرائیلی بوده است.