رسانه های لبنانی: به دنبال افشاگری اسرائیل، حزب الله کارخانه بهینه سازی موشک ها را برمی چیند

افشاگری ارتش دفاعی اسرائیل درباره کارگاه تولید موشک های نقطه زن حکومت ایران در بقاع لبنان، بازتاب گسترده ای در رسانه های جهانی داشت. اکنون بیش از یک سال است که اسرائیل رژیم ایران را متهم ساخته که می کوشد دستگاه های بهینه سازی موشک ها را مستقیما در اختیار حزب الله قرار دهد تا بتواند موشک هایی را که ایران در سال های اخیر به لبنان قاچاق کرده، با نصب دستگاه های جدید، به موشک های بسیار دقیق مبدل سازد.

اسرائیل می گوید که چنین اقدامی، ممکن است این کشور را با بزرگترین خطر امنیتی روبرو سازد، زیرا اگر هدف گیری از داخل لبنان دقیق باشد، موشک شلیک شده ممکن است مستقیما به هدف های استراتژیک و حساس اصابت کند و فاجعه انگیز باشد.

گرچه اسرائیل دارای سه سیستم شکار موشک های دشمن در ارتفاعات بلند، متوسط و کوتاه می باشد، ولی اگر دشمن چندین موشک را هم زمان شلیک کند، ممکن است یک یا چند موشک از این مانع بگذرد و به پرواز به سوی هدف ادامه دهد.

خطر مهم دیگری که با بهینه سازی موشک های تحت اختیار حزب الله، امنیت اسرائیل را تهدید می کند، توانایی در تولید سوخت جامد برای موشک است. سوخت گیری موشک های سوخت مایع مدت زمانی به دراز می کشد و امکان شلیک همزمان چندین موشک را دشوار می سازد. ولی مجهز شدن به سوخت جامد، این مشکل را حل می کند.

رسانه های عربی نوشتند که کوتاه مدتی پس از این افشاگری اسرائیل، حزب الله به ماموران خود دستور داد مکان افشا شده را تخلیه کنند و ماشین آلات را به مکان امن منتقل سازند، زیرا حتم دارند که تا ساعاتی دیگر اسرائیل ممکن است آن جا را بمباران کند.

حسن نصرالله در روز یکشنبه (سه روز پیش) تهدید کرده بود که اگر یک بار دیگر اسرائیل به هدف های متعلق به حزب الله در خاک لبنان حمله کند، آن گروه متقابلا آبادی های شمالی اسرائیل را هدف موشک قرار خواهد داد. چنین رفتاری ممکن است موجب ویرانی کشور لبنان شود. سران اسرائیل، از هر دو حزب بزرگ کشور هشدار داده اند که حمله حزب الله به خاک اسرائیل، ممکن است لبنان را به عصر حجر باز گرداند. آن چه موجب تاسف است آن که در داخل لبنان هیچ نهاد میهنی قدرتمند باقی نمانده که با این ویرانگری حزب الله که توسط بیگانه برپا شده و مزدوری حکومت اسلامی ایران را به عهده گرفته، رویارویی کند و آن را به جای خود بنشاند.

یک دیدگاه

  1. اشکال پدافند هوایی اسراییل احتمالا این است که همزمان چندین موشک را نمیتواند منهدم کند یا ممکن است چند موشک پدافندی به حای اینکه به سمت چند هدف برود بسوی یک هدف زوم شود این مشکلات از نظر فنی خیلی راحت قابل حل است

Comments are closed.