رشد اعتراضات مردمی در شهرستان ها بیشتر از پایتخت بوده است

پلیس تهران ادعا کرد : تجمعات صنفی در تهران ۲۷ درصد کاهش داشته است. اما  حسین ذوالفقاری،‌ معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور،‌ اعلام کرد شمار فراخوان‌های عمومی برای اعتراض در ایران نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است.

حمید هداوند، جانشین رئیس پلیس تهران، بدون اعلام تعداد سالانه تجمعات صنفی در تهران گفت که در پنج ماه نخست سال جاری، میزان تجمعات صنفی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۷ درصد کاهش یافته است.

او همچنین از کاهش ۱۹ درصدی فراخوان‌های تجمع اعتراضی در پایتخت خبر داد.

او در حالی این ادعا را مطرح میسازد که ۴ روز پیش  معاون امنیتی وزارت کشور ایران در گزارشی درباره فراخوان تجمعات «در کل کشور» گفته بود در پنج ماه نخست امسال ۱۷۰۲ مورد فراخوان تجمع اعتراضی صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۲۷ درصدی داشته است.

معاون وزیر کشور نیز آمار تفکیکی درباره جزئیات فراخوان‌های اعتراضی در شهرهای مختلف کشور نداده بود، ولی در حال حاضر با توجه به گفته این دو مقام مسئول می‌توان نتیجه‌ گرفت که با کاهش فراخوان‌های اعتراضی در پایتخت، احتمالا در سایر شهرهای ایران برنامه‌ریزی و فراخوان برای اعتراض رشد زیادی داشته است.