رفتار رئیس امنیت داخلی آلمان در پیکار با یهودستیزی مورد انتقادهای شدید قرار گرفت

رستوران یهودی “شالوم” (صلح) که مورد حمله یهودستیزان نئونازی قرار گفت

رهبران جامعه یهودیان آلمان به رفتار پلیس آن کشور در برخورد با مهاجمان نئونازی که در شهر کِمنیتس یک رستوران یهودی را مورد حمله قرار داده و صاحب رستوران را از ناحیه کتف زخمی ساخته بودند، ادامه دارد.

در این عمل تعرضی که دو هفته پیش روی داد و خبر آن روز گذشته (یک شنبه) رسانه ای شد، شماری افراد نقابدار که سلام هیتلری می دادند و شعارهای نئونازی را تکرار می کردند، به رستوران شالوم در شهر کمنیتس حمله بردند و یک شیشه آن را شکستند و به صاحب رستوران آسیب رساندند.

ولی پلیس آلمان نه تنها برای جلوگیری از این تعرض دست به یک اقدام فوری نزد، بلکه پس از حادثه نیز حاضر نشد تائید کند که متعرضین رفتار نازی داشته و شعار می دادند که یهودیان و همه خارجیان باید آلمان را ترک گویند.

گفتنی است که یهودیان از حدود یک هزار سال پیش در آلمان مستقر شده اند و در صول ققرن ها نقش مهمی را در فرهنگ و فلسفه و هنر آن کشور ایفا کرده اند و حتی در جنگ جهانی اول، شماری از افسران یهودی ارتش آلمان، به پاس دلاوری های خود در دفاع از میهن به دریافت نشان شهامت مفتخر شدند. ولی آلمان هیتلری درصدد نابودی آن ها برآمد و هیتلر دستور کشتن یهودیان را صادر کرد.

رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان، هانس ماسن ادعا کرده بود که نسبت به درستی فیلم هایی تردید دارد که تظاهرات خشونت بار نئونازی ها را علیه پناهجویان و خارجیان و یهودیان نشان می دهد.

سران جامعه یهودیان آلمان اعلام کردند که این گونه برخورد رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان با واکنش های نژادپرستانه و یهودستیزانه در آن کشور، دوران سیاهی را به یاد می آورد که باید پشت سرگذاشته می شد/