رفتار نمایندگان تازه کار مجلس و ناآشنا به مقررات، موجب بی نظمی شد و صدای قالیباف را درآورد

نمایندگان تازه کار مجلس که هنوز با مقررات جلسات علنی آشنایی ندارند، به علت عدم رعایت نظم در جلسه،  حواشی زیادی را در اولین روز آغاز به کار خود بوجود آوردند و در رسانه های اجتماعی خبرساز شدند.

در این روز هیات رئیسه مجلس  دائم به  نمایندگان جدید برای رعایت نظم  جلسه تذکر داده می شد  و هر چند دقیقه یکبار محمدباقر قالیباف موضوع نشست بر روی صندلی‌ها و رعایت سکوت و نظم را یادآور می‌شد، اما گویا گوش نمایندگان جدیدالورود چندان بدهکار نبود و باز رویه قبل ادامه پیدا می‌کرد.

همچنین در ادامه این حواشی،  نمایندگان به علت عدم آشنایی با قوانین، جلسه مجلس را در اقدامی عجیب پس از پایان وقت قانونی هم ادامه دادند؛ این در حالی که طبق آیین‌نامه برای رسمیت یافتن قانون‌گذاری پس از وقت قانونی؛ رای‌گیری از نمایندگان الزامی است.

این اتفاق حتی در مجالس اول که نمایندگان تجربه‌ای نداشتند رخ نداده بود و از این  نظر در تاریخ مجلس بی نظیر بود.طبق آیین نامه داخلی مجلس ایران هر جلسه باید ۴ ساعت باشد و اگر نمایندگان بخواهند جلسه را ادامه بدهند باید برای آن رای گیری کنند با وجود این جلسه علنی امروز که حدودا ساعت ۸ و ۵ دقیقه صبح آغاز شده بود تا ۱۲ و ۴۰ دقیقه ادامه پیدا کرد.

البته در ادامه این بی نظمی  برخی اعضای هیات رئیسه با صدای آرام این موضوع را به یکدیگر تذکر می‌دادند، اما علی نیکزاد زنگ پایان جلسه را وقتی به صدا درآورد که نزدیک به نیم ساعت از وقت قانونی مجلس گذشته بود.

یکی دیگر از این حواشی که موجب تمسخر شمار زیادی از رسانه های عمومی قرار گرفت: توئیت علی خضریان، نماینده مجلس یازدهم بود مبنی بر اینکه برای حضور در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم با مترو به سمت ایستگاه بهارستان حرکت کرده است. این در حالی بود که آن روز به دلیل افتتاح مجلس ایستگاه متروی بهارستان بسته بود.