رقابت های انتخاباتی در اسرائیل، به مرحله اتهامات متقابل کشانده شده که محیط سیاسی کشور را زهرآگین می سازد

بنی گانتس رهبر جبهه موسوم به آبی و سفید اعلام کرده که حاضر است در یک مناظره تلویزیونی با نتانیاهو شرکت کند. ولی نخست وزیر هنوز به این ابراز آمادگی پاسخی نداده است

حدود دو هفته پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در اسرائیل، کشاکش بین دو جبهه حزبی رقیب شدت بیشتری یافته و هر یک می کوشد رقیب خود را از صحنه خارج کند.

از یک سو، جبهه حزبی آبی و سفید، نتانیاهو را متهم می سازد که در جریان خرید زیردریایی های ساخت آلمان، ممکن است سود شخصی به جیب زده باشد، و از سوی دیگر، نتانیاهو خواستار آن است که رقیب جدی وی، بنی گانتس، رهبر جبهه حزبی آبی و سفید توضیح دهد که چه نوع اطلاعاتی در تلفن همراه او وجود داشته که به دست حکومت اسلامی ایران رسیده است.

نتانیاهو در یک واکنش نوشت که او ممکن است علیه بنی گانتس و هم حزبی او موشه یعلون، اعلام جرم کند و آن ها را افترا متهم سازد. این دو تن گفته اند که نتانیاهو در خرید ششمین زیر دریایی ساخت آلمان و همچنین فروش زیردریایی های آلمانی به مصر از امتیازات مالی برخوردار شده و اگر چنین امری رخ داده باشد، او مرتکب خیانت نسبت به امنیت کشور شده است.

نتانیاهو با رد این اتهام، وقوع هر نوع تخلفی را قاطعانه رد می کند و می گوید که در همه تصمیم گیری ها برای خرید تسلیحات، و یا فروش زیردریایی به ارتش مصر، تنها چیزی که در برابر چشمانش قرار داشته، منافع اسرائیل و امنیت این کشور بوده است.

نتانیاهو در واکنش خود نوشت که حاضر بود علیه نفر چهارم در دستگاه رهبری جبهه حزبی آبی و سفید نیز اعلام جرم کند. ولی به خاطر آن که وی از مصونیت پارلمانی برخوردار است از چنین شکایتی صرفنظر می کند.

سخن از یائیر لپید رهبر حزب “یش عاتید” (آینده ای هست) می باشد که نفر دوم در رهبری جبهه حزبی آبی و سفید محسوب می شود. ولی لیپید در پاسخ به این سخنان نتانیاهو، نوشت که با کمال میل آماده است از مصنونیت پارلمانی خود صرف نظر کند و با نتانیاهو در دادگاه روبرو گردد.

بنی گانتس رهبر جبهه موسوم به آبی و سفید اعلام کرده که حاضر است در یک مناظره تلویزیونی با نتانیاهو شرکت کند. ولی نخست وزیر هنوز به این ابراز آمادگی پاسخی نداده است. نتانیاهو در گذشته، از حضور در تلویزیون، در برابر رقبای انتخاباتی خودداری ورزیده است.

نتانیاهو در واکنشی که نسبت به بنی گانتس در توییتر خود انتشار داد، از جمله از گانتس خواستار شد فاش ساخت که اتهامات درباره آن که در تلفن دستی او مکالمات یا مکاتباتی با یک بانو وجود داشته، تا چه حد می تواند درست باشد.

بنی گانتس و یارانش بدون آن که به چنین چالشی واکنش نشان دهند، نقش احتمالی نتانیاهو در معاملات مربوط به زیردریایی ها را “بزرگترین سوء استفاده مالی در اسرائیل” توصیف می کنند و خواهان رسیدگی کامل به همه جوانب آن هستند. ولی نتانیاهو همه این اتهامات را به شدت رد می کند و یادآور می شود که او، از سال ها پیش از انجام معامله زیردریایی ها  با صنایع کشتی سازی آلمان، در شرکتی که فولاد به این کمپانی می فروخته، بیرون آمده و سهام خود را واگذار کرده بود.