رقص‌های اسرائیلی در میدان مرکزی نیویورک (تایمز اسکوئر)، به مناسبت هفتادمین سالگرد استقلال دوباره اسرائیل