رقیب اصلی نتانیاهو در حزب لیکود از آن جدا شد و برای رقابت با نتانیاهو حزب جدید برپا ساخت

گیدعون سعر (چپ) روزگاری وزیر کابینه و دوست نتانیاهو بود. ولی اکنون علنا می کوشد او را از قدرت براندازد

 با افزایش این احتمال که اسرائیل به سوی چهارمین دور انتخابات زود هنگام پیش می رود، سیاستمداران به تلاش گسترده ای دست زده اند تا با برپایی ائتلاف های حدید بتوانند کرسی های بیشتری به دست آورند و شاید پست نخست وزیری را نصیب خویش سازند و یا دست کم آن که در دولت ائتلافی آینده، از قدرت بیشتری برخوردار گردند.
انتشار این خبر که یکی از بلندپایگان حزب لیلکود، حزب حاکم اسرائیل، از نتانیاهو جدا شده و قصد دارد با برپایی حزب جدیدی، نخست وزیر کنونی را به چالش بکشد، گیدعون سَعَر نام دارد که محبوبترین شخصیت سیاسی حزب لیکود پس از نتانیاهو محسوب می شد، ولی در انتخابات درون حزبی لیکود که سال گذشته برگزار شد، کمی بیشتر از نصف آراء نتانیاهو را به دست آورد.
آشنایان امور می گویند که گیدعون سعر یک شخصیت سیاسی معتبر در میان جناح راست اسرائیل محسوب می شود و اگر رهبری حزب جدیدی را به دست گیرد، ممکن است احتمال موفقیت نتانیاهو را در برپایی دولت آینده به چالش بکشد.
گیدعون سعر در یک همایش رسانه ای که به طور مستقیم از شبکه ها تلویزیونی اسرائیل نیز پخش شد، اعلام کرد که از حزب لیکود جدا می شود و یک تشکل حزبی جدید برپا می سازد که هنوز معلوم نیست کدامیک از شخصیت های برجسته سیاسی و حزبی عضویت آن را خواهند پذیرفت.
نتایج یک نظر سنجی که چند ساعت پس از این همایش رسانه ای انجام گرفت، نشان می دهد که اگر او وارد کارزار انتخاباتی شود، حدود هیجده کرسی به دست خواهد آورد و شمار کرسی های حزب لیکود به رهبری نتانیاهو، از ۳۲ به ۲۵ کاهش خواهد یافت. در چنین وضعی، نتانیاهو فقط از طریق ائتلاف با گیدعون سعر خواهد توانست دولت آینده را برپا سازد و این در حالی که نتانیاهو در سال های اخیر همیشه کوشیده است این رقیب جدی خود را به حاشیه بکشاند و از میدان خارج کند.
نتانیاهو شب گذشته (چهارشنبه) در واکنش به جدا شدن گیدعون سعر از حزب لیکود، از جمله گفت که وی در انتخابات درون حزبی به ردیف دهۀ دوم نامزدهای انتخاباتی رانده شده بود و در واکنش به این شکست بوده که قصد دارد از حزب جدا شود، و مستقلا با او به رقابت بپردازد.

گیدعون سعر در یک همایش رسانه ای جنجالی اعلام کرد که برای برانداختن دولت نتانیاهو وارد پیکار سیاسی می شود                    

گیدعون سعر در همایش رسانه ای، در توجیه اقدام خود در جدایی از لیکود، از جمله گفت که در دست داشتن ریاست دولت برای یک مدت طولانی موجب فساد می شود و قصد وی آن است که نتانیاهو را از کرسی پائین بکشد.
کارشناسان آمارگیری می گویند که نظر سنجی اخیر نمی تواند شاخص واقعی میزان محبوبیت گیدعون سعر باشد و در نظر سنجی های آینده ممکن است محبوبیت او پائین آید.
یکی از چهره هایی که ممکن است به زودی ورود خود به میدان سیاست را اعلام کند، ژنرال نیروهای ذخیر، گادی ایزنکوت می باشد که تا سه سال پیش ریاست ستاد کل ارتش را به عهده داشت و اکنون به عنوان یک شهروند عادی، می خواهد با ورود به سیاست، توانایی های خویش را در اختیار وطن خود قرار دهد.