رقیب سیاسی نتانیاهو در واکنش به افشاگری اسناد اتمی ایران: دوباره مرتکب اشتباه شد

یائیر لپید رهبر حزب یش عاتید (چپ) هنگامی که در کابینه نتانیاهو(راست*عضویت داشت

یکی از رقیبان سیاسی سرسخت نتانیاهو که خود خیال دارد به مقام نخست وزیری برسد، او را متهم ساخت که با افشاگری در مورد رسیدن اسناد اتمی ایران به اسرائیل، دچار اشتباهی شده که ممکن است به امنیت کشور آسیب برساند.

این دیدگاه توسط یائیر لپید رهبر حزب “یش عاتید” (آینده ای وجود دارد) بیان گردید. نظر سنجی های اخیر نشان می دهد، که پس از لیکود به رهبری نتانیاهو، یش عاتید قوی ترین حزب سیاسی کشور است. لپید در دولت پیشین نتانیاهو عضویت داشت، ولی به علت اختلاف نظرهای سیاسی، از کابینه بیرون رفت.

تائیر لپید گفت که اسرائیل می بایست دستیابی به این پرونده ها را مخفی نگاه می داشت و این امر را که یکی از مهمترین اسرار امنیتی کشور است، فاش نمی کرد. رهبر حزب “یش عاتید” گفت که “شوربختانه این نخستین باری نیست که نتانیاهو به چنین اشتباهی دست می زند”.

بلندپایگان حزب لیکود این استدلال های لپید را قاطعانه رد کردند و گفتند که قضاوت او از روی رقابت سیاسی و هدفمند بوده و معتبر نیست. رهبران لیکود گفتند: بسیار لازم بود که دنیا دریابد که رژیم ایران دروغ گفته و برجام برپایه دروغ به دست آمده است.

آگاهان پیشتر گفته بودند که این افشاگری، پرزیدنت ترامپ را در تصمیم گیری در مورد برجام مصمم تر خواهد ساخت.

یکی از استدلال های لپید در مخالفت با این افشاگری آن بود که رژیم ایران به معایب و نواقص اطلاعاتی خود پی می برد و آن ها را ترمیم می کند و آسیب ناپذیرتر می شود.

پیشتر، این شیوه استدلال توسط ییشرائل کاتس وزیر اطلاعات و ترابری اسرائیل رد شده بود که گفت: «مقامات حکومت اسلامی، همان شب پی بردند که اسناد ربوده شده و به خارج از ایران انتقال یافته است».

 

3 دیدگاه‌

  1. شآلوم!
    من یک ایرانی هستم و از آنجا که تخصص من اسرائیل شناسی نیست و فارغ از جنجالهای سیاسی داخلی در کشور دوست ایران یعنی اسرائیل،که خوراک داخلی دارد از اینجا اعلام می کنم که مهربان نتانیاهو کار را بسیار خوب انجام دادند و یک نور امید در دل مردم ایران روشن کرده که به کمک نیروی هوایی اسرائیل می توانند کشور خود را از دست اشغالگران نئونازی پس از ۴۰ سال دوباره آزاد کنند و به هویت خود باز گردند کاری که کورش کبیر با ارتشش در آزاد سازی مردم یهود از دست اشغالگران نازی زمان انجام داد و اسطوره شد.این بساط را کسانی درست کرده اند که در طول جنگ دوم جهانی دائما از سفسطه ی دروغین اینکه ما با آلمان از یک ریشه هستیم سر زبانها انداختند ولی با اقبال سرد هیتلر و نازی ها روبرو شدند چون هیتلر چنان در مقابل نیروی دریایی رویال بریتانیا کم آورد و در سرمای سیبری به عاقبت ناپلئون دچار شد که فرصت چشمکی هم به این افراد در ایران نکرد ولی همین افراد باعث درنگ رضا شاه در اخراج مستشاران آلمانی از ایران به درخواست بریتانیا شدند که تاوان آنرا خاندان پهلوی و تمام ملت ایران هنوز که هنوز است پس می دهند و پشیمانند این افراد از نطفه خائن هستند و ایران و ایرانی هر چه می کشد از افکار مالیخولیایی همین افراد همکار با نئونازی است.
    با تشکر از فهم خوب شما مهربانان که پاسدار مهر هستید.
    از شیراز

Comments are closed.