رمز پیروزی:زن،زندگی،آزادی  


حاکمیت اسلامی در طول عمر ننگین خود پیوند نا مقدسی بوده بین منبر و شمشیر…هر بار که حاکمیت به خطر افتاده  منبر به دادش رسیده وبا سوءاستفاده از اعتقادات  مذهبی مردم و در عین حال سرکوب مردم  خود را از مشکلات رهانیده است….

امروز در جمهوری اسلامی(جمهوری اعدام ) حاکمیت بشدت به خطر افتاده و  به گفته تحلیلگران و آگاهان رژیم اسلامی با بحرانی بی سابقه روبرو گردیده که نه تنها مشروعیت بلکه موجودیت خود را در لبه پرتگاه می بیند.

اما  اینبار منبر رمقی برای کمک ندارد و دیگر نای دفاع بر پایه این شمشیر آغشته بخون را دارا نیست.

تا جایی که خود علی خامنه ای به میدان می‌آید و از جنایتی که سپاه تروریستی انجام‌میدهد دفاع میکند.

اگر نگاهی به تاریخ ننگین این شیادان بیندازیم درمی یابیم که پایه های حکومت استبدادی شان بر خون ملت استوار است.

این فرقه تبهکار مردم ایران را به گروگان خود تبدیل کرده اند.

شکی در این امر نیست که به پایان حکومت جبار و‌ دیکتاتور ملایان نزدیک و نزدیکتر می شویم.

دیگر منبر و شمشیر توان حمایت از این ضحاکان  زمانه را ندارد.

شکاف عمیقی میام مردم و رژیم ایجاد شده و دیگر کسی گول استبداد مذهبی را نمیخورد.

اسلام ناب محمدی شان روی واقعی خود را به مردم نشان داده است.

فقر،فحشا،دزدی و قتل و  اعدامهای بی مهابا و بسیاری موارد دیگر مردم را به خود آگاهی بینظیری رسانده است.

دیگر شعارهای انقلابی و اسلامی رنگ باخته اند و اسلام تشیع به حاشیه رفته است.

فرقه تبهکار دستش به خون هزاران دختر و پسر جوانی آغشته شده که سرمایه های معنوی این سرزمین بوده اند.

این  شروعی بر پایان دیکتاتوری مذهبی در ایران است.

امروز کسانی کمر همت بر نابودیشان بسته اند که از نظر اسلامی و احکام دینی جنس درجه چندم به حساب می آیند. بعد از قتل حکومتی (مهسا امینی ژینا) که بر اساس همین قوانین دینی بود زنان و دخترانی به میدان آمدند تا ثابت کنند دیگر چیزی به نام تبعیض جنسیتی را به رسمیت نمی شناسند

وشعارشان از جنس آزادی ست.

مردم سرزمین کهن ایران زن زندگی‌ آزادی را شعار انقلابی خود میدانند و برگ زرین دیگری از شجاعت و آزادی خواهی را به جهانیان نشان داده اند.

زنان غیور ایران زمین با اقتدار به بیش از چهل سال ظلم و‌فلاکتی که بر سرشان آوار شده است  نه گفتند و با خون  خود نه تنها خیابانها بلکه تاریخ ایران را رقم زده و میزنند و می خواهند سرزمینشان را که در بهمن ۵۷ توسط دو سوی کمونیستی و اسلامیستی ربوده شد را پس بگیرند.

در بهمن ۵۷ اسلام و شریعت پیروز شد،اسلامی‌که زنان را وسیله جنسی می داند واز آنها به عنوان دستگاه تولید مثل نام میبرد.

امروز اما این رژیم و ایدئولوژی مذهبی آن به لرزه افتاده

و دیکتاتوری اسلامی به دست زنان و دختران این سرزمین کهن به ورطه سقوط و‌ ورشکستگی رسیده است.

این یک واقعیت است که دین و حکومت باید از یکدیگر جدا باشند تا بتوان خوشبختی را برای مردمان به ارمغان آورد اما در این میان میتوان به پایه و اساس ادیانی مانند اسلام که بر اساس خشونت بنا گردیده اشاره کرد و در مقابل  به مسیحیت به مثابه راه و روش زندگی و خوشبختی انسان نگریست که پیامبرش عیسی مسیح پیروان خود و همگان را به محبت و مهر ورزیدن به یکدیگر و حتی دشمنان تشویق مینمود و عیسی مسیح  که بر اساس باور پیروانش خالق من و  تو و این جهان است و خدای عشق و محبت  است  وقتی زنی زناکار  را به نزدش بردند با عشق و محبتی مثال زدنی  او را بخشید

اما خدای اسلام تشنه خون بوده و هست،تشنه خون مهساها حدیث ها سارینا ونیکا ها و صدها جوان ایرانی…

خدای اسلام خدای زشتی ها است و با زیبایی مشکلی عمیق دارد.

ایران باستان ایرانی پر از جشن و روزهای شادی و سرور بود که پس از حمله عرب و اسلام در تاریکی فرو رفت در مقابل

باور داشتن به خداوند و خدای زنده همیشه خواهد ماند تا همه انسانها و بالاخص مردم ایران زمین طعم آزادی و برابری را بچشند.

لازم به ذکر است که در جوامع سنتی مانند ایران عامه مردم نگاهی خداباورانه به زندگی‌ دارند و خود را در پناه قدرتی برتر تداعی میکنند.

با نگاهی به اتفاقات چند ماه اخیر میتوان دریافت که ما ملت ایران این بار تنها نیستیم و همه جهانیان حامی زنان و مردان شجاع جان بر کف هستند.

ایرانیان خارج از کشور از هر نظر حمایت کننده این خیزش انقلابی بوده و هستند.

چپ‌گرایان، راستگرایان،دمکراتها و از ایرانیان مسیحی نو ایمان که با تمام قدرت حمایت خود را از خیزش انقلابی  اخیر در ایران  نشان داده اند.

حال زمان همبستگی همگانی و ملی است.

هرکسی از هر رنگ و نژادی باید حامی این انقلاب باشد. انقلابی که برای اولین بار توسط زنان و در دست زنان است.

قدرتهای اروپایی نقش مهم  و‌ سرنوشت سازی در روند تغییر آینده ایران دارند که با حمایتشان از ایرانیان خارج از کشور و داخل کشور و جلو‌گیری از دیپورت  پناهجویان ایرانی و ایجاد فضای باز تر برای اعلام حضور دیپلماتیک خود در عرصه سیاست خارجی  و همچنین با تروریست خواندن حکومت ننگین اسلامی میتوانند آخرین میخ این تابوت را محکم تر بزنند.

پایان دیکتاتوری اسلامی نزدیک است…

به نام زن زندگی آزادی

محمد علی عوض فرد

سمیه رحیمی