رهبران ارشد جهان گزینش اسحاق هرتسوگ به ریاست جمهوری آینده اسرائیل را شادباش گفتند

دولت های چند کشور جهان گزینش رئیس جمهوری جدید در اسرائیل را شادباش گفتند و نیکبختی ملت اسرائیل و موفقیت رئیس جمهوری جدید را آرزو کردند.

پارلمان اسرائیل روز گذشته (چهارشنبه) با اکثریت بزرگ آرا، آقای ایتسخاک هرتسوگ ره به عنوان رئیس جمهوری جدید اسرائیل برگزید. او یکی از چهره های برجسته حزب کارگر اسرائیل و به مدت چند سال رهبر آن بوده و یک گزینه موفقیت آمیز محسوب می گردد.

دوران خدمت هفت ساله رئیس جمهوری کنونی، پرزیدنت روبی ریولین در هفته های آینده به پایان می رسد و او مقام خود را به پرزیدنت هرتسوگ خواهد سپرد. پرزیدنت ریولین از حزب لیکود بود و اکنون یک سیاستمدار سوسیالیست جانشین او می شود.

روسای جمهوری ایالات متحده و روسیه از جمله شخصیت های بین المللی بودند که برای رئیس جمهوری آینده اسرائیل شادباش فرستادند.

پرزیدنت جو بایدن در پیام خود نوشت: «حناب آقای هرتسوگ در دوران سیاستمداری و سپس در سال هایی که رهبری آژانس یهود را به عهده داشت، ورزیدگی خود را در ایجاد تفاهم و همکاری بین جوامع یهودی دنیا و گفتمان با ملت های دیگر به اثبات رساند».

اشاره پرزیدنت بایدن بر این واقعیت بود که آقای تیسحاک هرتسوگ در سال های اخیر ریاست آژانس یهود را به عهده داشته است. وظیفه این نهاد، ایجاد ارتباط و همیاری بین یهودیان سراسر جهان و همچنین همکاری بین یهودیان دنیا با اسرائیل می باشد.

پرزیدنت پوتین در پیام شادباش خود نوشت: «آرزو داریم که در دوران ریاست جمهوری خود، تلاش برای گسترش همکاری ها بین اسرائیل و جمهوری روسیه ادامه یابد».

در ساختار سیاسی اسرائیل، رئیس جمهوری نماد وحدت ملی محسوب می شود و اختیارات اجرایی ندارد.

رئیس جمهوری، به عنوان یک مقام تشریفاتی، اختیارات اجرایی ندارد، ولی در سیاست های کشور نیز بی تاثیر نیست و بزرگترین اختیارات او، اعطای ماموریت به یک شخصیت سیاسی پس از انتخابات، برای تشکیل کابینه می باشد.

رئیس جمهوری استوارنامه سفیران خارجی را دریافت می کند و با رهبران کشورهای جهان در تماس است. یکی از اختیارات رئیس جمهوری، اعطای بخشودگی به زندانیان می باشد ولی در این زمینه، او به طور مستقل عمل نمی کند بلکه تصمیم او بر اساس توصیه های وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور می باشد.

پرزیدنت بایدن از پرزیدنت ریولین دعوت کرده پیش از آن که دوران ریاست جمهوری او به پایان برسد، میهمان وی در واشنگتن باشد.

رئیس جمهور جدید اسرائیل در یک خانواده متشخص بزرگ شده است. پدر بزرگ او رهبر روحانی اعظم اسرائیل بود و در این سمت خدمات زیادی به هدف گسترش تفاهم بین مذهبیون و سکولارها انجام داد.

پدر او حییم هرتسوگ از برجسته ترین امیران ارتش اسرائیل بود که پس از دوران خدمت، وارد فعالیت سیاسی شد و به مقام ریاست جمهوری اسرائیل رسید. او چند بار به ایران سفر کرده بود و یادگاری هایی از آن زمان داشت که به آنها افتخار می کرد و به فرش های ایرانی علاقه بسیار داشت.