رهبران برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، از بایدن می خواهند به تحریم علیه رژیم ایران ادامه دهد

رهبران شماری از کشورهای عرب که از احتمال بازگشت جو بایدن به برجام و لغو همه و یا شماری از تحریم های کنونی علیه رژیم ایران نگران هستند، می کوشند بر مقامات حزب دموکرات فشار آورند که از انجام چنین اقدامی خودداری شود، در غیر این صورت، رژیم ایران گستاخ تر می شود و دوباره عملیات تعرضی علیه امیرنشین ها را، به ویژه پس از عادی سازی روابط با اسرائیل، از سر گرفته می شود.

محمد جواد ظریف در آخرین پیام خود خطاب به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس توصیه کرده که آن ها به سیاست های ناپایدار دولت ها در ایالات متحده دل نبندند و به سوی رژیم ایران روی آورند و دست دوستی این حکومت را بفشارند.

البته تجربه گذشته نشان داده که دیپلماسی رژیم ایران، به ویژه در دوران طریف در سمت وزیر خارجه، با زبان نرم خطاب به امیرنشین ها سخن می گوید، ولی تصمیم گیری و عمل، در دست علی خامنه ای و سپاه پاسداران است که همچنان در ادامه اجرای شیوه های استعمارگرانه خود، می کوشند موجب سقوط حکومت های کنونی شوند تا شاید راه برای روی کار آمدن افرادی که حاضر به همکاری با رژیم ایران هستند هموار گردد.

این گروه از کشورهای عرب می دانند که هدف نهایی رژیم ایران، گسترش اسلام اهل تشیع در سراسر منطقه است و این نزاع دینی پایان پذیر نیست.

تصور بر آن است که تشویق های فعالانۀ پرزیدنت ترامپ بود که امارات عربی متحده و بحرین را به عادی سازی روابط با اسرائیل تشویق کرد. ولی آگاهان می گویند که این روند از ده سال

یش و حتی قبل از آن آغاز شده بود.

برخی تحلیلگران ارزیابی می کنند که حتی اگر جو بایدن به تعهد خود در قبال رژیم ایران عمل کند و به برجام باز گردد و برخی تحریم ها را بردارد، چنین اقدامی، نه تنها آنان را از ادامه همکاری با اسرائیل باز نخواهد داشت، بلکه به آن شتاب خواهد بخشید.

گمان این گروه از تحلیلگران آن است که از دست دادن پشتیبانی فعال ایالات متحده در برابر رژیم ایران، امیرنشین ها را بیش از پیش به سوی اسرائیل خواهد کشاند. زیرا، اگر سیاست راهبردی ایالات متحده بیرون رفتن از خاورمیانه و نزدیک شدن به کشورهای شرق آسیا می باشد، اسرائیل یک کشور ثابت و قدرتمند در منطقه است و اعراب را در رویارویی با رژیم زیاده طلب ایران، هرگز تنها نخواهد گذاشت.

در ریاض پایتخت عربستان، امروز (دوشنبه) تائید شد که قرار است الیوت آبرامز سرپرست تحریم های ایالات متحده علیه رژیم ایران، از آن کشور دیدن کند و علاوه بر این، دولت عربستان و دیگر امیرنشین ها پیام هایی برای مقامات ارشد حزب دموکرات فرستاده و از آن ها خواسته اند که جو بایدن را از اجرای چنین نقشه احتمالی باز دارند.