رهبر حزب کارگر بریتانیا، حمایت از ترور فلسطینی علیه شهروندان اسرائیلی را ناشیانه انکار می کند

رهبر حزب کارگر بریتانیا که به یهود ستیزی متهم گردیده وارد جدال لفظی با نخست وزیر اسرائیل شده است

در واکنش به انتقادهای شدید نخست وزیر اسرائیل نسبت به گرایش های یهودستیزانه و ضد اسرائیلی جِرِمی کوربین Jeremy Corbin رهبر حزب کارگر بریتانیا، کوربین به دفاع از خود برخاست و ادعا کرد که نخست وزیر اسرائیل در مورد گرایش او به سازمان های ترور فلسطینی دروغ می گوید.

روز گذشته تصاویری در رسانه های اسرائیل و بریتانیا انتشار داد که رهبر کنونی حزب کارگر را در حالی نشان می دهد که قصد دارد یک حلقه گل بزرگ را روی سنگ قبر تروریست های فلسطینی قرار دهد که قاتلان ورزشکاران اسرائیلی در المپیاد ۴۸ سال پیش در آلمان بودند و جسد آن ها در تونس خاک شد.

حمایت یک رهبر سیاسی بریتانیایی از جنابتکارانی که یک گروه اسرائیلی های بی دفاع را، آن هم در جریان مسابقات بین المللی المپیک در مونیخ آلمان کشتند، نشان قاطع دیگری از گرایش های تروریست پرورانه جرمی کوربین تلقی گردید.

ولی رهبر حزب کارگر بریتانیا، ضمن آن که نخست وزیر اسرائیل را به دروغ پردازی متهم ساخت، به حمله متقابل پرداخت و اسرائیل را قاتل ۱۶۰ فلسطینی دانست که در طول خط مرزی، هنگام به راه انداختن آشوب علیه اسرائیل، و در حالی که برخی از آن ها قصد داشتند با پاره کردن جداری مرزی، به خاک اسرائیل هجوم آورند، کشته شدند.

بدین سان، کوربین قتل ورزشکاران بیگناه و بی دفاع اسرائیلی را در ردیف هلاک شدن افرادی قرار می دهد که به طور عمدی و مغرضانه در طول خط مرزی، قصد آسیب رساندن به اسرائیل را داشتند و با شعار “ما باز میگردیم” عملا خواهان تسلط بر اسرائیل و نابودی این کشور بودند.

رهبر حزب کارگر بریتانیا تا کنون بارها به اظهارات یهودستیزانه متهم شده است. جامعه یهودیان بریتانیا تا کنون بارها نسبت به این اظهارات اعتراض کرده است.

جرمی کوربین، که نخست وزیر اسرائیل را به دروغ پردازی متهم ساخت، در دفاع از خود، در حساب توییتر نوشت: «البته من در آئین یادبود آن افراد شرکت کردم، ولی به یاد ندارم که در نثار کردن دسته گل بر مزار آنان، سهمی داشته ام». کوربین ادعا کرد که علت حضور او در این مراسم، مشاهده کردن آئین یادبود در بین اعراب بوده است. ولی او توضیح نداده که چرا حلقه گل را همراه با یک تروریست فلسطینی در دست دارد و با افتخار، عکس گرفته است.