رهبر حکومت اسلامی ایران اعلام ورشکستگی می کند

علی خامنه ای، در نخستین سخنرانی سال نو خورشیدی، صریحا به ورشکستگی رژیم ایران در امور اقتصادی اعتراف کرد.

باید از او پرسید آیا فقط اقتصاد است که ورشکست شده، و یا آن که رژیم ایران در همه امور، و همه وظایف خود با شکست روبرو شده است؟

البته ولی مطلقه فقیه ادعا می کند که دستآوردهایی نیز رژیم داشته است و می گوید که مردم، اسلامی تر شده اند، به اصول دین بیشتر پای بند هستند، بیشتر نماز می خوانند و غیره و غیره.

ولی اعلام ورشکستگی رژیم از نظر اقتصادی، را از زبان خود رهبر نظام بشنوید که در سخنرانی در حرم امام رضا از جمله گفت:

«برادران و خواهران، مساله اقتصاد مساله اولویت دار کشور است. نیاز به تحرک اقتصادی، در این چند سال مطرح بوده است».

او افزوده گفت: «آنچه که امروز برای ما بسیار مشهود است و به چشم می خورد آن است که می ببنیم مردم دچار مشکل هستند. مساله بیکاری و سختی معیشت در ایران وجود دارد و همچنین مشکلات گوناگون در زمینه های فرهنگی و اجتماعی – که به دنبال آن می آیند».

او همین واقعیت تلخ را با جملات دیگری بازگو می کند و می گوید: «صاحب نظران اقتصادی، مشکل عمده را در رکود و بیکاری می بینند». و می افزاید: «حق هم با آنهاست! یکی مساله بیکاری است و دیگری مساله تولید».

*     *     *

علی خامنه ای در عین حال که این اعلام ورشکستگی اقتصادی نظام حکومتی را، در برابر مردم و در برابر آرامگاه امام رضا در مشهد به زبان می آورد – اذعان می کند که ایران از نظر منابع طبیعی یک کشور ثروتمند است، نفت و گاز دارد، مس دارد و انواع معادن و همچنین مردمی با هوش و طالب دانش.

علی خامنه ای در این سخنرانی خود می گوید: «ایران، هم از نظر نیروی انسانی و هم نیروی طبیعی، نیروهای زیرزمینی و روی زمینی، جزو کشورهای ثروتمند محسوب می شود»!

و چه راست می گوید!

پس چگونه است، ملتی که یک کشور ثروتمند دارد و خود اهل دانش و کوشش است، به چنین فلاکتی می افتد؟

خود خامنه ای تایید می کند که ایرانیان، مردمانی دانش پژوه هستند. او در همین نطق خود می گوید:

«در زمینه علم و فناوری، تعداد دانشجویان ایرانی از اول انقلاب تا کنون ۲۵ برابر شده است».

او می افزاید: «امروز نزدیک به پنج میلیون نفر از جوانان، دانشجو هستند و در دانشگاه درس می خوانند».

ولی در همین حال که خامنه ای آمار افتخار برانگیزی را در مورد جستجوی دانش در ایران انتشار می دهد، به دروغگویی روی می آورد و ادعاهای نادرست مطرح می سازد تا با حرف، ورشکستگی اقتصادی رژیم را پرده پوشی کند.

او در این دروغپردازی می گوید:

«اگر وضع امروز ملت و کشور را با پیش از دوران انقلاب اسلامی، یعنی دوران طاغوت گذشته مقایسه کنیم، می بینیم که چه خدمات ارزشمندی توسط نظام جمهوری اسلامی به مردم ایران شده است»!

*     *     *

از خامنه ای باید پرسید: چرا دروغ می گوید؟

آیا واقعا گمان دارید که ملت ایران مردمانی ساده اندیش و زود باور هستند؟

او شرم ندارد که این چنین آشکار دروغ می گوید؟

در مقایسه با پیش از به قدرت رسیدن رژیم اسلامی،درآمد سرانه ایران سه برابر امروز بود.

در آن دوران نه کارتون خوابی در ایران وجود داشت و نه آنانی که گور را بناچار بعنوان خوابکاه خویش گزیده اند.

در آن دوران هر ایرانی، با افتخار و سربلندی زندگی شرافتمندانه داشت.

شما، آقای خامنه ای، عفت زنان ایرانی را لکه دار کردید.

تن فروشی زنان، امروز صد برابر دیروز است!

شرم داریم بگوییم که امروز شوهرانی ناچار هستند همسر خود را به تن فروشی بفرستند، تا بتوانند شکم کودکان خود را سیر کنند!

تا پیش از آن که شما قدرت را در دست نالایق خویش قبضه کنید، ایران در مسیر پیشرفت و آبادانی گام های بلند برمی داشت و در جامعه جهانی از احترام و عزت بسیار برخوردار بود.

در آن هنگام کره جنوبی در مراحل نخستین پیشرفت و تکنولوژی گام برمیداشت و کیلومترها از ایران در حال رشد عقب تر بود.

امروز کره جنوبی یک ابرقدرت اقتصادی و تکنولوژی جهان است، ولی در ایران مردمانی هستند که بناچار گور نمور را خوابگاه خویش ساخته اند!

*     *     *

خامنه ای، هنگامی که با افتخار ار شمار دانشجویان ایرانی سخن می گوید (که به حق دارای یکی از بالاترین نرخ های دانش اندوزی در جهان هستند) می افزاید: یک شخصیت ارشد اسرائیلی از قدرت گرفتن رژیم ایران ابراز نگرانی کرده و به تحسین دانشجویان ایرانی پرداخته است که توانسته اند این همه جنگ افزارهای متعدد و متنوع تولید کنند!

بله، آقای خامنه ای! اسرائیل از جنگ افزارهای شما و سلاح های مرگ آوری که در اختیار حزب الله لبنان گذاشته اید نگران است.

ولی جواب همه آن ها را دارد و خواهد توانست از خود قاطعانه دفاع کند.

ولی پرسش در آن است که ملت ایران و ملت لبنان و ملت اسرائیل چه بهای گزافی ناچار خواهند بود در برابر این تجاوزکاری شما بپردازند؟

خامنه ای، هنگامی که از دانش جوانان ایرانی سخن می گوید و به انواع موشک ها و جنگ افزارها می بالد، جواب بدهد که حکومت ایران کدام دستگاه تکنولوژی یا فنی را برای رفاه  مردمان خود و جهان طراحی و تولید کرده و به بازار ارائه فرستاده است؟

فقط موشک ؟! این هم شد علم و تکنولوژی؟

*     *     *

آقای خامنه ای، اسرائیل از صفر شروع کرد – ولی هنوز به سن ۷۰ نرسیده، یکی از بزرگ ترین قدرت های جهانی در امور تکنولوژی و فن آوری است.

پیشرفته ترین کشور تکنولوژی جهان (ایالات متحده) هفته پیش یک کمپانی دانش بنیان نوپای اسرائیلی را به مبلغ ۱۵ میلیارد دلار خریداری کرد.

توجه دارید؟ ۱۵ میلیارد دلار برای چند دانش پژوه و جوان اسرائیلی که همین چهار پنج سال پیش شرکت خود را پایه گذاری کرده بودند.

آقای خامنه ای،

امروز چین و هند و روسیه و ویتنام و کشورهای دیگر، سران اسرائیل را به دیدار دعوت می کنند تا تکنولوژی اسرائیل را خریداری کنند!

شما چه کردید؟

آمدید و موشک های از رده خارج شده کره شمالی و روسیه و دیگر کشورها را خریدید، اوراق کردید و از روی آن ها موشک های به اصطلاح “نقطه زن” خود را ساختید.

این را افتخار می دانید!

این موشک های شما، شکم چه کسی را سیر خواهد کرد؟

کدام رفاه را برای مردمان ایران به وجود خواهد آورد؟

این پولی که شما به هدر می دهید، پولی است که می توانست نان و آبی برای مردم فقرزده ایران تامین کند!

*     *     *

خامنه ای در سخنانش، خود تایید می کند که ایران یک کشور ثروتمند است.

ولی با پول ملت ایران چه کردند؟

میلیاردها دلاررا برای ساخت موشک هزینه  کردند تا بتوانند ملت های دیگر را تهدید کنند.

ده ها میلیارد دلار صرف برنامه های اتمی کردند – ولی خود ناچار شدند آن را نیمه تمام بگذارند.

میلیاردها دلار هر سال صرف سازمان های ترور اسلامی و عربی و فلسطینی می کنند.

میلیاردها دلار به مصرف جنگ در سوریه و عراق و یمن و ارسال اسلحه برای حزب الله لبنان می رسد.

از همه بدتر، میلیاردها دلار را خود بلندپایگان رژیم می دزدند و به جیب می زنند!

پس، چه شگفتی دارد که در ایران مردم فقیر و فقیرتر شده اند – و این وضعیت فلاکت بار به وجود آمده است؟

نه فقط نان و آب و برق و گاز و نفت را مجانی نکردند، بلکه امروز چنان مصیبتی بر سر مردم ایران وارد آورده اند که توان نفس کشیدن را هم ندارد.

تازه خامنه ای ادعا می کند که در سال های انقلاب وضع مردم بسیار بهتر شده است!!

افتخار می کند که هر روز شعار “مرگ بر اسرائیل” سر می دهند و ساعت شماری هم برای این منظور نصب کرده اند.

این، تنها هنرشان است که آرزوی مرگ دیگران را بکنند!

*     *     *

علی خامنه ای، در نخسین روز سال نو، رسما اعلام ورشکستگی کرد.

چنین حکومتی تا کی خواهد توانست دوام بیآورد؟

منشه امیر
اورشلیم – شنبه ۵ فروردین ماه ۱۳۹۶ – بیست و پنجم ماه مارس ۲۰۱۷

یک دیدگاه

  1. درود بر اسراییل ازاد ودموکراتیک ومدگ بر رژیم سفاک اسلامی . براستی اقای مناشه امیر جوابی منطقی وبسیار محکم به خامنه ای دادند و جهان باید بداند رزیم اسلامی برای همه جهان و بویژه مردم ایران هم خطرناک است و باید رزیم اسلامی را از کره زمین محو کنید انشا الله (( چون خود رزیم اسلامی هم می داند اسراییل نابود نمی شود ودر منابع اسلامی نوشته شده نبرد ارماگدون با حضور امام زمان و اسراییل انجام می شود واگر انها اسراییل را نابود می کردند پس این نبرد جعلی که انها اعتقاد دارند چه می شود ؛ این همه تناقض در اسلام ؟؟؟!!!!

Comments are closed.