رهبر سودان به همایش دانشجویان اسرائیلی: از ترور دست برداشته ایم و راه دوستی و همکاری را برگزیده ایم

رهبر جدید سودان در سخنانی که به صورت ویدیویی در یک همایش اسرائیلی پخش شد، تاکید کرد که کشورش قصد دارد در راه تحکیم دوستی و همکاری با اسرائیل گام بردارد و بر این باور است که همه انسان ها در جهان برابر هستند و باید راه دوستی و همزیستی در پیش گیرند.

پرزیدنت عبدالفتاح البُرهان، رئیس مجمع حاکمیت سودان، که دو سال پیش رهبری آن کشور بزرگ آفریقایی را به دست گرفت، در سخنرانی ویدیویی که در همایش دانشجویان صلح جوی اسرائیل پخش شد از جمله گفت که سودان از این پس در راه احترام به حقوق همه انسان ها و همزیستی و احترام به همه انسان ها و مدارا با همه مذاهب و باورهای مذهبی گام برمی دارد و خواهان صلح و دوستی با همه کشورهای جهان است.

به نوشته روزنامه عرب زبان الشرق الاوسط ، پرزیدنت الفتاح در این سخنرانی گفت که کشورش برای پیمان صلح با اسرائیل، موسوم به پیمان ابراهیم اهمیت بسیار قائل است و در راه کاهش تنش های بین المللی و رفاه انسان ها گام برخواهد داشت.

یادآوری می شود که تا دو سال پیش، سودان در تسلط یک افسر کودتایی به نام عمر البشیر بود که در دهه پیش دست همکاری به حکومت ایران داده و با آن رژیم به عملیات تروریستی در آفریقا و کشورهای جهان می پرداخت. ولی چند سال پیش از آن که از قدرت بیافتد، از رژیم ایران دوری گرفت و راه ترور را ترک گفت، ولی جامعه جهانی او را نپذیرفت.

پرزیدنت البرهان در ادامه سخنانش گفت که امید و آرزویش آن است که کشورش به جامعه مردمانی باز گردد که خوشرفتاری با همگان و احترام به معنویات و تلاش در راه صلح و همزیستی را مشعل راه خویش قرار دهد و سهم خود را برای بهزیستی مردم سودان و سران جهان ایفا کند.

او گفت که یکی از راه های تامین رفاه بشریت آن است که کشورهای جهان به تبادلات علمی بپردازند و به همکاری و همیاری روی آورند.

سودان یکی از چهار کشور عربی بود که در ماه های پایانی ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ با اسرائیل روابط عادی برقرار ساخت و با این کشور آشتی کرد.

سودان در دوران حکومت عمر البشیر، مسیر اسلحه رسانی رژیم ایران به گروه های ترور فلسطینی در غزه بود.