رهبر کنونی حزب کارگر بریتانیا در مراسم تجلیل از تروزیست های فلسطینی قاتل ورزشکاران اسرائیلی حضور داشت

جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا که دسته گلی را به روی قبر تروریست های فلسطینی نثار می کند که ورزشکاران اسرائیلی را کشتند

در بریتانیا، اکنون مدت مدیدی است که گفته می شود جِرِمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا یک یهودستیز است که همیشه سیاست های ضد اسرائیلی را دنبال می کند و عملا طرفدار ترور فلسطینی و اسلامی می باشد. شخص کوربین این اتهام را بارها نادرست خوانده و ادعا کرده است که یهودستیز نیست و با اسرائیل مخالفتی ندارد.

ولی اظهارات و سیاست های او اکثرا، عکس این ادعا را ثابت کرده است. یک بانوی عضو پارلمان بریتانیا، که خود از تلاشگران حزب کارگر است، چند بار رهبر حزب خود را به داشتن گرایش های یهود ستیزانه متهم ساخته است.

اکنون برای اثبات این اتهام، مدارک بیشتری به دست آمده و آن عکس هایی است که نشان می دهد جرمی کوربین در مراسم ترحیم چند تروریست فلسطینی که ورزشکاران اسرائیلی را در اُلَمپیادِ مونیخ به قتل رسانده اند شرکت کرده است.

سخن از چند تروریست فلسطینی است که حدود ۴۸ سال پیش ورزشکاران اسرائیلی را که برای شرکت در مسابقات اولمپیک به شهر مونیخ در آلمان رفته بودند به گروگان گرفتند و آن ها را کشتند. این تروریست ها، خود در تهاجم نیروهای انتظامی آلمانی به هلاکت رسیدند و اجساد آن ها در گورستانی در تونس دفن شد.

عکس هایی که اکنون انتشار یافته، رهبر کنونی حزب کارگر بریتانیا را نشان می دهد که در همان گورستان، در آئین تجلیل از این آدمکشان حضور داشته است. دستیاران جرمی کوربین ادعا می کنند که او به اشتباه در آن مراسم شرکت داشته و هدفش حضور در مراسم تجلیل از چند فلسطینی دیگر بوده، که در همان گورستان دفن شده اند. ولی آگاهان می گویند که کوربین دروغ می گوید زیرا قبر آن تروریست ها با محل دفن جنایتکارانی که با زیرپا گذاشتن همه اصول انسانی، یک گروه از ورزشکاران اسرائیلی را به وضع فجیعی کشتند، چهارده متر فاصله داشته است.

رهبر حزب کارگر بریتانیا در سال های اخیر بارها سخنانی علیه اسرائیل گفته که عملا دفاع از ترور فلسطینی و قتل شهروندان اسرائیلی بوده است.