روایت “آرمان ملی”: کسی که به استاندارد جدید سیلی زد، سرهنگ سپاه است که پدرش در جنگ با عراق “شیمیایی” شده بود

ماجرای سیلی خوردن استاندار جدید آذربایجان شرقی در مراسم معرفی وی، امروز (دوشنبه) نیز مورد بحث و جدل قرار داشت و تعبیرهای مختلفی درباره آن انتشار یافت. پیشتر ادعا شده بود که فرد سیلی زن، یکی از اعضای اخراجی سپاه پاسداران بوده و فاقد سلامت عقلانی می باشد و در انتقام از اخراج خود به این تعرض دست زده است.

ولی روزنامه “آرمان ملی” در شماره امروز خود در این رابطه نوشت که برخلاف ادعاهای پیشین، ضارب نه اخراجی از سپاه پاسداران بوده و نه فاقد سلامت عقلی می باشد، بلکه او یک سرهنگ سپاه پاسداران است که به یک سردار سپاه سیلی زده و خشم خود را نسبت به او نشان داده است.

روزنامه آرمان ملی، گزارش خود را با این عنوان انتشار داد: «سیلی تلخ، تصویر یک دولت نظامی». از متن گزارش چنین بر می آید که “آرمان ملی” آن را نتیجه ساختار جدید دولتی می داند که اکثر دست اندرکاران و وزیران آن افراد نظامی و کسانی هستند که سابقه سپاهیگری دارند.

گفته شده که ابراهیم رئیسی دولتی برپا کرده که قدرت را عملا به سپاه پاسداران سپرده و صاحبان مناصب عالی افرادی هستند که جز سپاهیگری هیچ هنر و تجربه دیگری ندارند.

این روزنامه در مورد ایوب علیزاده که به عنوان ضارب معرفی گردیده، نوشت: این فرد در گذشته فرمانده بسیج کارگری در استان  آذربایجان شرقی و برادرش نیز برگزار کننده همین مراسم معرفی بوده، ولی مساله در این است که پدر این دو برادر یک جانباز جنگ هشت ساله با عراق محسوب می شود که در حمله شیمیایی به شدت زخمی و بیمار شده بود و اخیرا نیز به علت مبتلا به کورونا فوت کرده است. ولی بنیاد شهید حاضر نشده است این پدر را “شهید” اعلام کند و با آن که کسی با این درخواست مخالفت نکرده بود، استاندار کنونی آن را باطل می سازد و حاضر به تایید آن نمی شود.

همچنین گفته شده که استاندار جدید موافقت نکرده بود که درجه نظامی فرد ضارب از سرهنگی به سرتیپی ارتقاء پیدا کند.

آرمان ملی که با آوردن این توضیحات ماجرا را یک نزاع شخصی بین دو طرف معرفی کرده، در عین حال آن را نتیجه این واقعیت می داند که آخوند ابراهیم رئیسی اکثرا صاحبان مناصب را از میان نظامیان و سپاهیان گزیده است.

آرمان ملی تنها روزنامه ای که در شماره امروز خود این روایت را منتشر ساخته و روزنامه های دیگر همچنان ادعا می کنند که فرد ضارب روانی بوده است.