روبات های اسرائیلی که جراحی دشوار ستون فقرات را انجام می دهند به ۶۴ر۱ میلیارد دلار فروخته شدند

اسرائیل برای طراحی و تولید روبات ها در عملیات جراحی دشوار ادامه می دهد

اسرائیل یک بار دیگر با فروش یک کمپانی دانش بنیان خود به کمپانی های بین المللی، به سود کلانی دست یافت. این بار سخن از یک شرکت تکنولوژی اسرائیل است در امور درمان بیماران از طریق روبات فعالیت می کند و یک کمپانی آمریکایی آن را به مبلغ یک میلیارد و ششصد و چهل میلیون دلار خریداری کرد.

چندین شرکت دیگر دانش بنیان اسرائیلی در یک سال اخیر به مبالغ نجومی بالاتر از یک میلیارد دلار توسط شرکت های بین المللی خریداری شده اند که این امر نشان دانش پیشرفته در اسرائیل و میزان ابتکار و نوگرایی دانشمندان و مهندسین در این کشور است.

یکی از نوآوری های شرکت تکنولوژی اسرائیل، ساخت روباتی است که می تواند از راه دور عمل جراحی بسیار دشوار ستون فقرات را با موفقیت انجام دهد.

شرکت اسرائیلی که به این دستاورد علمی نائل گریده و دانش خود را به قیمت کلان به یک کمپانی بین المللی ارائه می کند، مازُر روبوتیکا نام دارد

تخصص این شرکت اسرائیلی طراحی و به کاراندازی روبات هایی است که بتوانند جراحی های بسیار دشوار را به خوبی انجام دهند و بدین سان خطر مرگ بیمار کاهش یابد و امکان درمان او و موفقیت عمل جراحی بیشتر شود.

در حال حاضر، تخصص شرکت اسرائیلی ساخت روبات هایی است که می توانند عمل جراحی های دشواری را در مورد ستون فقرات بیماران انجام دهند و به موازات آن روبات های دیگری طراحی می شود که بتوانند برخی عمل جراحی های دیگر را نیز انجام دهند و احتمال درمان بیماران را افزایش دهند.

آگاهان می گویند که در سال های اخیر شرکت اسرائیلی بیش از دویست دستگاه از روبات های الکترونی خود را به بیمارستان های بزرگ در چهار قاره جهان فروخته که در بیش از یک صد بیمارستان بزرگ در دنیا مورد استفاده قرار دارد. آمادگی یک شرکت بین المللی برای پرداخت مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون دلار برای خرید شرکت اسرائیلی، نشان موفقیت آن شرکت در این زمینه است که نشان می دهد امکانات سود دهی بسیار بزرگی دارد.

یکی از علل استقبال جهانی از این سیستم الکترونی اسرائیل آن است که در زمان جراحی ستون فقرات، کمترین بریدگی و شکافتن پشت بیمار انجام می شود و دستگاه روبات مانند، کمترین دخول را در بدن بیمار انجام می دهد. با این شیوه، نه تنها به سیستم جسمی بیمار کمترین آسیب وارد می آید، بلکه درد او نیز کمتر خواهد بود و درمان وی سریعتر صورت خواهد کرفت.

مرکز فعالیت کمپانی بین المللی که شرکت اسرائیلی را خریداری کرده، در دابلین پایتخت ایرلند قرار دارد، ولی حوزوه فعالیت آن جهانی می باشد.