روحانی، اسرائیل را “غده سرطانی” نامید و دوباره از نابودی این کشور خطاب به مسلمانان، سخن گفت

حسن روحانی، نه تنها اسرائیل را یک غده سرطانی نامید، بلکه ادعا کرد که کشور یهودیان به زودی نابود خواهد شد

حسن روحانی، در سخنان امروز خود در کنفرانس وحدت در تهران، به تقلید از خامنه ای، نه تنها اسرائیل را یک غده سرطانی نامید، بلکه ادعا کرد که کشور یهودیان به زودی نابود خواهد شد.

آگاهان می گویند که تا کنون چنین سخنانی از زبان  روحانی سابقه نداشته و کمتر مواردی بوده که او این چنین علنی، از نابودی اسرائیل سخن بگوید. رئیس جمهوری اسلامی ایران، این سخنان در همایش با مهم  بیان داشت که از چندین کشور مسلمان به تهران دعوت شده اند تا شاید رژیم بتواند آنان را در راستای نیت ها و هدف های منطقه ای و جهانی خود بسیج کند.

حکومت ایران هر سال با پرداخت یک هزینه سنگین، صدها نفر از مسلمانانی را که ممکن است بتواند برای اجرای هدف های رژیم ایران بسیج کرد، برای برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی، به تهران می آورد.

روحانی همانند خامنه ای، اسرائیل را یک غده سرطانی نامید. بدیهی است که غده سرطانی را باید نابود کرد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران، در ادامه سخنان خود، ادعاها و افتراهای پیشین محمود احمدی نژاد و علی خامنه ای را تکرار کرد که به ادعای آنان، برپایی دوبار، کشور اسرائیل، پرداخت خسارت از جانب کشورهای غربی به یهودیان آن سرزمین ها، به خاطر هولوکاست بوده است.

این ادعای تبلیغاتی را رژیم ایران در حالی عنوان می کند که جنبش تجدید حیات ملی یهودیان، از حدود دو قرن پیش، همزمان با آغاز جنبش های استقلال طلبی در اروپا وارد صحنه شد و از نیم قرن پیش از هولوکاست، آبادانی سرزمین یهود از سرگرفته شد و بیست سال پیش از جنگ جهانی دوم و وقوع هولوکاست، وزیر خارجه بریتانیا که بر بخشی از خاورمیانه حاکم بود، با نامه رسمی قول داد که مانع برپایی خانه ملی یهودیان در سرزمین پدری آنان نخواهد گردید.

حسن روحانی در سخنان تحریک آمیز خود، مردم کشورهای خاورمیانه و ممالک اسلامی را از همکاری با غرب باز داشت. او ادعا کرده گفت “سر فرود آوردن در برابر خواسته های غرب، خیانت به اسلامی و خیانت به نسل های آینده است”.

برخی تحلیلگران، با استناد به این اظهارات روحانی، و همچنین سخنانی که علیه دولت عربستان سعودی و اعترافات او در مورد دخالت های فتنه گرانه نظامی در چندین کشور همسایه بیان داشت، بخوبی نشان می دهد که رژیم ایران تغییری نکرده و حتی پس از برقراری دوباره تحریم های آمریکا، حتی بر شدت خشونت خود افزوده است.

5 دیدگاه‌

 1. همه خواهند دید که کی نابود می شه و این درس برای تاریخ جهان تا ابد در همه درسها و کتابها نوشته خواهد شد . درود و برکت بر اسرائیل باد تا ابد .

 2. درود بر اسرائیل، تا ابد زنده باد اسرئیل.
  آخوندهای ایران باید به زباله دان تاریخ سپرده شود.
  دنیا بدون رژیم فتنه گر ایران آسوده خواهد بود.

 3. رژیم فاسد آخوندی نبضی در حال ایستادن است، دمی در حال بریدن و جان کندن است.

  این بدخیم بیمار نالان به درد است، جز رجز خوانی، جز یا وه گویی، چیزی در قاموس فهم ندارد.

  مرگش به روز و شب کابوس اش شده، چاره ای بجز جفتک اندازی نداره !

 4. به عنوان یک ایرانی که فرهنگ و ملیت خود را دوست دارد، هیچ مشکلی با اسراییل ندارم سهل است اسرائیل را هم دوست دارم، آرزو دارم به اسراییل سفر کنم در سواحل دریایی آن شنا کتم، از تجربیات علمی اسراییل درس بگیرم و با مردمان خون گرمش مراوده داشته باشم.
  آخوند پاسدارهای حاکم اشغال گر ایران هم تا می توانند چال گند دهان فاشیستی اسلامی خود را بدرند، اسراییل و ایران دوست هستند.

Comments are closed.