روحانیون شیعه، تشخیص دفتر خامنه ای را در مورد رویت هلال ماه پذیرفتند که نشان قدرت است

اختلاف نظر بین مراجع دینی پیرامون این موضوع که چه هنگام هلال ماه دیده شده و ماه قمری جدید آغاز گردیده، در طول تاریخ یک امر رایج بوده، ولی اکنون که علم نجوم آنقدر پیشرفت کرده که مسیر حرکت ستارگان دوردست نیز به دقت محاسبه می شود، بروز اختلاف بین علمای دینی در مورد دیده شدن و یا ندیده شدن هلال ماه، کمی عجیب به نظر می رسد و آگاهان می گویند ریشه آن را در رقابت ها و اختلاف نظرهای بین مراجع دینی در تاریخ اسلام جستجو کرد.

حتی در سال های اخیر بارها اتفاق افتاده که دو مرجع تقلید، دو زمان متفاوت را به عنوان آغاز عید فطر اعلام کرده اند. در اکثر موارد روحانیون شیوه تاریخی متفاوت از روحانیون اهل تسنن اعلام کرده اند که استقلال خود را نشان داده باشند. ولی حتی در میان مراجع تقلید شیعه، رقابت های شخصی و دینی بین شخصیت های مختلف، موجب گردیده که آن ها زمان های متفاوتی را برای رویت هلال ماه اعلام کنند.

اما از گزارش هایی که در تهران انتشار یافته، چنین بر می آید که دفتر خامنه ای امسال توانسته است رای خامنه ای در مورد رویت هلال ماه را بر مراجع تقلید تحمیل کند. گفته می شود که دفتر خامنه ای به آن روحانیون ارشد هشدار داده که باید تشخیص اعلام شده از جانب خامنه ای را به عنوان ولی مطلقه فقیه بپذیرند و روز متفاوتی را به عنوان آغاز عید فطر اعلام نکنند.

روزنامه های حکومتی حتی با افتخار نوشتند که مسلمانان اهل تسنن در شمال شرق ایران نیز امسال به جای اقتدا به تشخیص روحانیون اهل تسنن در کشورهای عرب، زمان تعیین شده از جانب رژیم شیعه ایران را مورد قبول قرار داده اند.

یکی از دستیاران خامنه ای در امور مذهبی به نام آخوند علیرضا موحد نژاد، از قول خامنه ای نوشته بود که اگر کسی با تلسکوپ هلال ماه ار مشاهده کند، از کسانی که با چشمان خود می کوشند آن را ببینند موثق تر است و آن تشخیص باید ملاک قرار گیرد. او در ارائه دیدگاه خود نوشت: استفاده از تلسکوپ برای تشخیص پدیدار شدن هلال ماه، همانند فردی است که دوست خود را با دوربین صحرایی روی قله کوه تشخیص دهد.

آشنایان امور می گویند که این امر گام دیگری در راه قبولاندن اختیارات دینی خامنه ای بر مراجع تقلید است. این مراجع سالیان دراز یادآوری می کردند که خامنه ای هنگام فوت خمینی، درجه حجت الاسلام داشت، ولی بر اثر ضرورت حکومتی، یک شبه او را به مقام آیت الله رساندند تا بتواند رهبری حکومت اسلامی را به دست گیرد و شرط قانون اساسی در این زمینه، رعایت شده باشد.