روحانی ادعای پیروزی می کند و می گوید: ابرقدرتی مانند آمریکا، در برابر رژیم ایران توبه کرده است

حسن روحانی در سخنان ظاهرا پیروزمندانه خود، از جمله در لفافه گفت که سیاست قلدری رژیم به نتیجه رسیده و نقض تعهدات برجامی رژیم، موجب هراس آمریکا و اروپاییان گردیده است. روحانی دیدگاه خود را با این سخنان بیان

حسن روحانی که همیشه می کوشد جو خوش بینانه ای به وجود آورد و دستاوردهایی را به دولت خود نسبت دهد، در ادامه سخنانش گفت که آمریکا در واقع ابراز توبه کرده و رژیم ایران توانسته است حرف خود را به کرسی بنشاند.

در عین حال، باید بر این واقعیت نیز انگشت گذاشت که دولت روحانی، برای دور زدن دستورات خامنه ای، و آغاز گفتگو با آمریکا، به ترفند دست زده است.زیرا عباس عراقچی معاون وزارت خارجه که سرپرست هیات ایرانی در مذاکرات برجامی است، دو روز قبل، پیش از آن که رهسپار وین شود، ادعا کرده بود رژیم ایران، وارد هیچ گفتگوی مستقیم یا غیرمستقیم با ایالات متحده نخواهد شد. او همچنین گفته بود که آمریکا باید بدون چون و چرا همه تحریم ها را یکباره برچیند.

خود حسن روحانی نیز ماه گذشته گفته بود که بازگشت آمریکا به برجام، نیازی به گفتگو بین دو کشور ندارد. او همچنین گفته بود که نباید از توافق برجام یک کلمه کم و یا به آن، یک کلمه افزوده شود.

محافل سیاسی اسرائیل، همه این سخنان را نوعی بازارگرامی و تعیین نرخ در دعوا تلقی می کنند.

اکنون مدت مدیدی است که جدال پشت پرده بین روحانی و خامنه ای در مورد شیوه مدیریت بحران روابط با ایالات متحده جریان دارد و روحانی به حیله های مختلف کوشیده است ممنوعیت های اعلام شده از جانب خامنه ای را علیه مذاکره با آمریکا و رسیدن به توافق با آن کشور دور بزند. تناقض گویی های حسن روحانی و دیگر مسئولان دولت او در مورد سیاست حکومت در برابر آمریکا، از همین واقعیت سرچشمه می گیرد.

برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت پرزیدنت بایدن شتاب دارد که هرچه زودتر با دولت روحانی به توافق اولیه برسد تا پس از آمدن رئیس جمهوری جدید، همچنان دنبال شود.

با این همه، سخنگویان سیاست خارجی پرزیدنت بایدن در واشنگتن، می کوشند این تصور را القاء کنند که ایالات متحده به آسانی نسبت به رژیم ایران گذشت نخواهد کرد. آن ها همچنان اصرار می ورزد که گام نخست از جانب رژیم ایران برداشته شود. ولی آن چه که آنان می طلبند یک گام کوچک است و همانا توقف غنی سازی بیست درصدی می باشد که پذیرفتن آن از جانب رژیم ایران دشوار نخواهد بود.

رژیم تهدید کرده که اگر در دو ماه آینده، مذاکرات به نتیجه مطلوب ایران نرسد، ورود بازرسان آژانس بین المللی به ایران نیز ممنوع خواهد شد. چنین گامی اگر عملی گردد، نشان خروج کامل رژیم ایران از برجام خواهد بود.