روحانی: اسرائیل عامل قتل بود و به موقع از آن انتقام می گیریم. امریکا قید و شرط نگذارد

حسن روحانی اسرائیل را به صراحت به مسؤولیت قتل محسن فخری زاده سرپرست برنامه های اتمی رژیم ایران متهم ساخت و تهدید کرد که انتقام سختی گرفته خواهد شد، ولی در همان حال، تاکید کرد که این تلافی جویی نباید شتابزده باشد و رژیم ایران را وسیله دست اسرائیل سازد، بلکه موعد آن باید با سنجیدگی و در موقعیت مناسب صورت گیرد.

حسن روحانی که احتمالا برای پاسخگویی به انتقادهای گزنده باقر قالیبا، ابراهیم رئیسی و دیگر تندروهای رژیم که دولت او را به ناتوانی متهم ساخته بودند، یک همایش رسانه ای برپا کرده بود، در ادامه نطق خود ادعا کرد که یکی از بزرگترین دستاوردهای دولتش شکستن تحریم های آمریکایی بوده است.

او همچنین گفت که رژیم ایران برای بازگشت ایالات متحده به برجام هیچ پیش شرطی را نخواهد پذیرفت و این در حالی که جو بایدن رئیس جمهوری برگزیده ایالات متحده گفته است که بازگشت به برجام باید گام نخستین برای آغاز گفتگوهایی باشد که در آن مسائل موشکی رژیم ایران و همچنین حقوق بشر مطرح خواهد گردید.

حسن روحانی وعده داده که بزودی فروش نفت ایران در بازار جهانی چنان رونق گیرد که تنها در شش مان نخست ایران موفق خواهد شد دو و نیم میلون بشکه نفت را به طور روزانه در بازار جهانی عرض کند.
آگاهان می گویند که این وعده نوعی خواب و خیال به نظر می آید، زیرا حتی اگر دولت جو بایدن تحریم ها را لغو کند، بسیار بعید است که رژیم ایران، نه تنها بتواند به بازار جهانی باز گردد، بلکه سهمینه سالیانه خود را به طور کامل به فروش برساند.
روحانی در دوران ریاست جمهوری خود وعده های بسیار داده که شمار بزرگی از آن ها بی اساس بوده است.
حسن روحانی، در این سخنرانی تبلیغاتی، از یک سو گفت که او در سخت ترین شرائطی ایران بوده که مقام ریاست جمهوری را به دست گرفته، و در همان حال ادعا کرد که بزرگترین دستاورد او باطل کردن تحریم های اقتصادی ایالات متحده می باشد.

روحانی در حالی این ادعا را عنوان می کند که تا هنگام لغو عملی تحریم ها هنوز فاصله زیادی وجود دارد و اصولا معلوم نیست که عملی شود.
او در ماه های اخیر بارها از جانب جناح تند رو حکومت و افرادی چون قالیباف و رئیسی که خواهان جانشینی او هستند به بی کفایتی متهم گردیده است. آن ها با این شیوه می خواهند نشان دهند که توانایی ها و لیاقت بیشتری برای احراز این مقام دارند.
نسبت دادن مستقیم این اتهام به اسرائیل که عامل قتل فخری زاده بوده، یک امر وخیم تلقی می شود که موجب می گردد اسرائیل همچنان با هشیاری بسیار رفتار سپاه پاسداران و گروه های تروریستی مزدور حکومت ایران در منطقه را رصد کند.
با این همه، بعید نیست که روحانی با متهم کردن اسرائیل، و بیان تهدیدهای شدید علیه این کشور، خواسته است از تحسین و سپاس جناح انتقام جو برخوردار گردد – به ویژه آن که تاکید کرد نوع انتقام و زمان آن را نباید با شتابزدگی تعیین کرد و به اسرائیل امکان بهره برداری داد.