روحانی توصیه کرد که فروش اموال دولتی از طریق بورس، برای تامین کسر بودجه، ادامه یابد

حسن روحانی در یک همایش اقتصادی در تهران، در اشاره به وضع مالی بسیار وخیم دولت، خواستار صرفه جویی در هزینه های اداری شد و همزمان گفت که باید یه فروش اموال دولتی همچنان ادامه داد. روحانی که امروز (سه شنبه) در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سخن می گفت، از این که اوراق سهام دولتی که در بورس به حراج گذاشته شده، مورد استقبال قرار گرفته، ایراز خشنودی کرد و گفت این اقدام باید ادامه یابد.

در هفته های اخیر، روحانی برای تامین بخشی از کمبود بودجه، برخی از اموال دولتی را به صورت سهام درآورده و آن را در بورس عرضه کرده، که به گفته آگاهان شمار زیادی از مردمی که دارای پول های سرگردان هستند، به خرید آن ها روی آورده اند و اکنون روحانی توصیه می کند که این کار ادامه یابد.

روحانی در جلسه امروز، آن چه را که “بنگاه های غیرضروری” نامید قابل فروش دانست و توصیه کرد که هرچه زودتر، به صورت سهام درآمده و در بازار عرضه شود.

آشنایان امور می گویند که دو سوم از بودجه ارائه شده توسط روحانی به مجلس فاقد منابع درآمد می باشد و روحانی اکنون سعی می کند از طریق به حراج گذاشتن اموال دولتی، بخشی از آن را تامین کند. این ادغام، در واقع بخشی از برنامه گسترده دولت برای خصوصی سازی نهادهای دولتی می باشد که امکان سوء استفاده های کلان مالی را برای صاحبان نفوذ به وجود آورده بود.

روحانی همچنین خواستار آن شد که شرکت های بزرگ دولتی و بنگاه های بزرگ نیز سهام خود را در بورس عرضه کنند.

روحانی گفت که تامین بودجه برای پروژه های نیمه تمام نیز از طریق روی آوردن به مردم و فروش سهام تامین شود، ولی این اقدام، باید برای پروژه هایی باشد که تا ۸۰ درصد تکمیل گردیده، ولی دولت برای ادامه آن از بودجه لازم برخوردار نیست.

در گزارش های پیشین آمده بود که به دنبال تحریم های اقتصادی ایالات متحده و سقوط بهای نفت، اجرای بیش از هشتاد هزار پروژه عمرانی حکومت با تمام مانده است.

در روزهای اخیر بهای سهام در بازار بورس تهران، به صورت مصنوعی بسیار بالا رفته، ولی کارشناسان امور مالی هشدار می دهند که این افزایش غیرمنطقی است و ارزش سهام به زودی دوباره سقوط خواهد کرد.