روحانی در جلسه هیات دولت ادعا کرد که تقویت تسلیحاتی ایران، برای آسیب رسانی به همسایگان نیست

حسن روحانی در سخنان امروز خود در هیات دولت، از یک سو تهدید کرد که اگر ادامه تحریم های تسلیحاتی علیه رژیم ایران از تصویب شورای امنیت بگذرد، رژیم ایران نیز در مورد برجام به اقدامات متقابل دست خواهد زد. در همان حال، رئیس جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد که ایالات متحده در این تلاش تنها مانده و بر شدت انزوای خود افزوده است. او ادعا کرد که رژیم ایران است که دارای روابط خوب با بسیاری از کشورهای جهان است

این ادعا در حالی مطرح می شود که رژیم ایران در صحنه بین المللی در حدی منزوی شده که به سوی چین روی آورده و پیشنهاد یک توافق ۲۵ ساله داده است.

حسن روحانی در بخشی از سخنان امروز خود، در تلاش برای بی خطر جلوه داده ادامه برنامه های تسلیحاتی رژیم ایران، ادعا کرد که کشورهای همسایه باید مطمئن باشند که این سلاح ها برای تامین امنیت خود ایران و دفاع از همسایگان است.

وی در  این رابطه ادعا کرده گفت:این ادعا در حالی مطرح می شود که حکومت ایران، توسط سپاه پاسداران، در چهار کشور مجاور ایران به دخالت های گسترده نظامی ادامه می دهد و متهم است که می خواهد بر آن کشورها تسلط یابد و خواسته های کلونیالیستی خود را عملی سازد.

یک نمونه از این خود تجاوزکارانه رژیم ایران، رساندن موشک های جنگی به گروه حوثی های یمن می باشد، تا بتوانند عربستان سعودی را مورد حمله نظامی قرار داده و امنیت آن سرزمین را مختل سازند و باعث سقوط خاندان سعودی شوند. روحانی در ادامه سخنان خود گفت:

حسن روحانی گوشید تصویر خوش بینانه ای در مورد آینده دولت خود و وضع اقتصادی ایران ارائه کند. او گفت که دولت به شیوه های مختلف می کوشید از ابعاد نقدینگی کشور و پولی که در دست مردم است بکاهد. افزایش نقدینگی یکی از عوامل عمده تورم مالی و گرانی قیمت ها می باشد.

جناح تندرو، مسئولیت بحران اقتصادی ایران را به علت آن چه که بی لیاقتی دولت حسن روحانی می سازد. ولی جناح روحانی به طور غیرمستقیم می گوید که سیاست های تعیین شده از جانب علی خامنه ای در مورد دوری از ایالات متحده و ادامه سیاست های تعرضی در خاورمیانه است که موجب این بحران و برقراری دوباره تحریم های آمریکایی شده است.