روحانی در ستیز با نامزدهای انتخاباتی، ادعا کرد که توانست از حمله نظامی اسرائیل به ایران جلوگیری کند

حسن روحانی که در روزهای اخیر مورد حملات شدید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد، در سخنان اعتراض آمیز خود نسبت به این وضع، به تحسین و تمجید از کارنامه دولت خود طی هشت سال ریاست جمهوری پرداخت و از جمله ادعا کرد که دولت او بود که نگذاشت حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی رژیم یاران عملی شود.

معلوم نیست ه روحانی بر چه اساسی این ادعا را مطرح ساخت.

حدود ده سال پیش، دولتی در اسرائیل سر کار بود که چون ارزیابی می کرد که قدرت های جهانی برای جلوگیری از اتمی شدن رژیم ایران حاضر به انجام اقدامات جدی نیستند، انهدام تاسیسات نظامی رژیم را مورد بررسی جدی قرار دادند و بالاخره پس از یک رشته بررسی های لازم، از انجام این نقشه صرف نظر کردند و این امر به سال ها پیش از رسیدن روحانی به مقام ریاست جمهوری مربوط می شود.

روحانی که روی سخنش، بیشتر به سوی هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این دوره می باشد، توضیحات بیشتری ارائه نکرد، ولی به دفاع از دیگر دستاوردهای دولت خود پرداخت و ادعا کرد که خدمات بسیار زیادی انجام داده است.

روحانی پس از عنوان کردن این ادعا که او بود که توانست اسرائیل را از حمله به ایران باز دارد، افزوده گفت: «نمی دانم اگر فرد دیگری به جای من بود، چه می شد».

حسن روحانی یک بار دیگر از مدیران رادیو و تلویزیون دولتی ایران به شدت گله کرد که چرا به او امکان نمی دهد به اتهامات نامزدهای انتخاباتی در مورد آن چه که “ناکارآمدی دولت حسن روحانی” عنوان کرده اند، پاسخ دهد.

حسن روحانی در بخشی از سخنان گله آمیز خود گفت که چرا وقتی از بحران اقتصادی در ایران سخن به میان آمد، ذکری از تحریم های اقتصادی آمریکا و تاثیر آن بر نبود پول در ایران اشاره ای نشد؟

آگاهان می گویند که علت برقراری دوباره این تحریم ها، سیاست های نادرست علی خامنه ای در ادامه ستیز با ایالات متحده بوده که نامزدهای انتخاباتی اجازه مطرح کردن این واقعیت را ندارند.

روحانی همچنین از تاثیرات دردناک ویروس کرونا بر وضع اقتصادی ایران سخن گفت و از نامزدهای انتخاباتی پرسیده گفت: «این ها را می دانید و یا نمی دانید؟ چرا به آن ها اشاره ای نمی کنید؟»

حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، این ارزیابی را مطرح ساخت که جناحی در حکومت وجود دارد که نمی خواهد و نمی گذارد که ایران به برجام بازگردد.