روحانی در سخنرانی سازمان ملل از صلح سخن گفت، ولی در ایران همچنان بر طبل ترور می کوبند

در همان حال که حسن روحانی در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل ادعا کرد که رژیم ایران پیشگام صلح و برادری و همزیستی در منطقه می باشد، سپاهیان و سرکردگان جناح تندرو رژیم که قدرت واقعی را در دست دارند، با صراحت می گویند که عملیات تروریستی ادامه خواهد یافت و ادعا می کنند که به پیروزی نزدیک می شوند.

پاسدار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در این رابطه گفت : حکومت ایران امروز با کمک جبهه مقاومت در جهان به پیروزی رسیده است. رژیم ایران واژه “مقاومت” را به مفهوم عملیات مسلحانه علیه کشورها و حکومت های دیگر به کار می برد.

پاسدار سلیمانی که در همایش افراد بسیجی سخن می گفت، افزود: امروز توانسته ایم به کمک نیروهای مقاومت در مقابل آمریکا، اروپا، صهیونیست‌ها و کشور‌های مرتجع منطقه بایستیم .زمان ثابت کرده است که  هرگاه جبهه مقاومت به حرکت درآمده، به پیروزی رسیده است؛ این یعنی تغییر مفهوم قدرت.

وی گفت : روح الله خمینی  هم با دست خالی انقلاب کرد و هندسه جهانی قدرت را تغییر داد.

پاسدار غلامرضا سلیمانی گفت: آمریکا در پی جنگ جهانی دوم و بمباران برخی کشور‌ها، گروهی را تشکیل داد که حق وتو داشتند و هندسه قدرت را تشکیل دادند اما با روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران و تشکیل جبهه های مقاومت درسراسر منطقه  ساختار این هندسه قدرت متزلزل شد و امروز شاهد موفقیت‌های جبهه مقاومت در مقابل این هندسه قدرت هستیم.

وی افزود: جمله  آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند ، یک شعار نبوده، بلکه یک راه برای ملت ایران و کشور‌های منطقه برای خارج شدن از سلطه آمریکا توسط نیروهای مقاومت بوده است.