روحانی دوباره گفت: شرط ایران برای گفتگو با آمریکا، بازگشت به برجام و جبران خسارات رژیم ایران است

در اوج بحران های اقتصادی و بهداشتی و مدیریتی در حکومت اسلامی ایران، حسن روحانی امروز (چهارشنبه) یک بار دیگر تاکید کرد که رژیم در برابر فشارهای آمریکایی تسلیم نخواهد شد و حاضر نیست به دور میز مذاکرات با دولت واشنگتن باز گردد. پرزیدنت ترامپ بارها گفته است که هدف فشارهای حداکثری آن است که حکومت ایران حاضر به انجام مذاکرات دوباره گردد تا بتوان به توافقی رسید که به موجب آن، رژیم برای همیشه از امکان ساخت بمب هسته ای، و یا ادامه برنامه های موشکی محروم شود و کمک های مالی و تسلیحاتی خود به سازمان های ترور را متوقف سازد و ثروت ایران را در راه تامین رفاه ملت به کار برد.

روحانی در سخنان امروز در جلسه هیات دولت در رد استراتژی آمریکایی، از جمله گفت: «سردمداران کاخ سفید می گوییم که یک راه بیشتر در برابر ایران برای شما وجود ندارد و آن، اجرای حق و قانون و توافق و مقررات و بران خسارت هایی است که به مردم ایران وارد کردید.

آگاهان می گویند که این سخنان، یک بار دیگر جواب رد رژیم ایران به ورود به گفتگوهای دوباره با ایالات متحده را تاکید می کند.

سخنان روحانی، در واقع به پیروی از دستورات علی خامنه ای است که هرگونه مذاکره با ایالات متحده را ممنوع کرده است. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیات دولت در این رابطه گفت: خواست رژیم ایران آن است که آمریکا، ابتدا به برجام بازگردد و خسارت هایی را که به ایران وارد آورده جبران کند. روحانی تاکید کرد که این خواسته، جنبه پیش شرط ندارد، بلکه حق طبیعی رژیم ایران است.