روحانی : فروش مازاد تولید آب سنگین و اورانیوم غنی شده، برای شصت روز متوقف می گردد. «به مفهوم خروج از برجام نیست»!

 

حسن روحانی امروز رسما اعلام کرد که رژیم ایران از اجرای دو فقره از تعهدات خود در چارچوب برجام به طور موقت خودداری می ورزد، ولی در عین حال قصد ندارد به طور کامل از این توافق اتمی بیرون آید.

کشورهای اروپایی به رژیم ایران هشدار داده اند که هرگونه تغییر در اجرای برجام، نقض آن محسوب می شود و با اقدامات متقابل روبرو خواهد شد.

دو تعهدی که روحانی گفت از این پس رعایت نخواهد شد، یکی انتقال مازاد تولید اورانیوم غنی شده به خارج از ایران و دومی فروش مازاد تولید آب سنگین به یک کشور خارجی می باشد. منظور اصلی کشورهای امضا کننده برجام آن بوده که رژیم ایران نتواند از مواد کافی برای تولید بمب اتم برخوردار باشد و اکنون روحانی می گوید که این دو تعهد را موقتا اجرا نخواهد کرد.

روحانی اعلام کرد که این تصمیم فقط برای دو ماه می باشد و پس از شصت روز، حکومت ایران در مورد تصمیم خود بازنگری خواهد کرد.

تحلیلگران سیاسی می گویند که توقف اجرای این دو بند از تعهدات رژیم ایران و آن هم به مدت شصت روز، تلاشی از جانب رژیم برای ایجاد فشار متقابل در برابر شدت گیری تحریم های اقتصادی آن کشور است.

دولت واشنگتن قصد دارد در ساعات امشب به وقت تهران، برقراری شماری تحریم های جدید را اعلام کند که به احتمال قوی در مورد ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی ایران می باشد که بخش مهمی از درآمد ارز خارجی آن کشور را تشکیل می دهد.

ایالات متحده گفته است که می کوشد درآمدهای خارجی رژیم را حتی الامکان به صفر برساند تا نتواند به فتنه گری های نظامی و تروریستی در خاورمیانه ادامه دهد.

حسن روحانی در سخنان امروز خود گله کرد از این که کشورهای اروپایی در فرصت یک ساله ای که پس از خروج ایالات متحده از برجام در اختیار داشتند، نتوانستند کاروسازی ارائه کنند که تحریم های اقتصادی ایالات متحده و خروج آن کشور از برجام را جبران کند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که اروپائیان مواضع خوبی علیه خروج ایالات متحده از برجام در پیش گرفته بودند، ولی در نهایت امر، منافع اقتصادی خود در رابطه با ایالات متحده را ترجیح دادند و نتوانستند به یاری رژیم ایران بیایند و به داد و ستد بازرگانی با آن رژیم ادامه دهند.

روحانی گفت که رسما به کشورهای امضا کننده برجام، جز ایالات متحده، اطلاع داده که ایران اجرای دو فقره از امور را به مدت شصت روز متوقف می سازد. ولی او برای کاستن از وخامت این اقدام، گفت که رژیم ایران از این دو فقره “صرفنظر” می کند.

به موجب یکی از تعهدات رژیم ایران در چارچوب برجام، ذخیره اورانیوم غنی شده نباید از ۳۰۰ کیلوگرم تجاوز کند و با توجه به این که در چارچوب برجام شماری از سانتریفوژهای حکومت همچنان به غنی سازی ادامه می دهند، حکومت ایران باید این مازاد تولید را به یک کشور خارجی (روسیه) منتقل سازد و به جای آن کیک زرد بگیرد.

کیک زرد به اورانیومی اطلاق می شود که آماده مبدل ساختن آن به گاز می باشد که سپس وارد سانتریفوژها گردد و مراحل غنی سازی را طی کند.

همچنین روحانی یادآور شد که به موجب تعهدات ایران در چارچوب برجام، اگر تولید آب سنگین از ۱۳۰ تن فراتر رود، مازاد آن باید از ایران بیرون برده شده و به کشورهای خارجی فروخته شود.

رئیس جمهوری اسلامی گفت که در شصت روز آینده، رژیم ایران از این فروش خودداری خواهد کرد.

آگاهان می گویند: گرچه این تصمیمات، نقض تعهدات رژیم در چارچوب برجام است، ولی هنوز نمی توان آن را خروج کامل تلقی کرد.

حسن روحانی در سخنان امروز خود ادعا کرد که اسرائیل در کنار تندروهای حکومت در داخل ایران، ایالات متحده را به سوی خروج از برجام سوق دادند.

گفتنی است که اسرائیل از روز نخست هشدار داده بود که برجام توافق بسیار بدی است که خطرات منطقه ای از جانب رژیم ایران را برطرف نمی کند. پرزیدنت ترامپ نیز از روز اول گفته بود که برجام بدترین توافق است و اگر او قدرت را در دست گیرد، از برجام خارج خواهد شد.

در مورد عوامل داخلی، احتامال می رود که اشاره روحانی به این واقعیت بود که جناح تندروی رژیم، با اظهارات تهدید کننده و جنگ طلبانه علیه آمریکا، دولت واشنگتن را به خروج از برجام سوق دادند.

درباره اظهارات مقامات مختلف ایران پیرامون این موضوع، گزارش های جداگانه ای در اختیار کاربران قرار دارد.